Про вчинення дій щодо поновлення реєстрації платника ПДВ та відновлення показників у системі електронного адміністрування

Виконуючи судове рішення про скасування рішення стосовно анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість, контролюючий орган зобов’язаний самостійно вчинити дії з повернення платника в становище, наявне до ухвалення протиправного акта індивідуальної дії. Такі дії охоплюють поновлення реєстрації суб’єкта господарювання як платника; поновлення (або відкриття нового) електронного рахунку в СЕА ПДВ; відображення на такому рахунку реєстраційної суми (УНакл), яка має бути перерахована за формулою, наведеною в пункті 200-1.3 статті 201-1 ПК України, з урахуванням обставин використання наданого платнику податків права з повернення бюджетних коштів, що перевищують суму узгоджених податкових зобов’язань, та наявності підстав для сплати узгоджених податкових зобов’язань.

09 серпня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління
Державної податкової служби у Харківській області, утвореного як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України, на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 вересня 2016 року й ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 07 червня 2017 року, у справі No 820/537/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Самтер Груп» до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, утвореного як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України, Державної податкової служби України, Головного управління Державної податкової служби у Харківській області, утвореного як відокремлений підрозділ Державної податкової служби України, Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації
Харківської міської ради, за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів – Державної казначейської служби України, про скасування рішень і записів, визнання протиправними дій, зобов’язання відновити відомості про місцезнаходження юридичної особи, поновити дію реєстрації платника з моменту його анулювання зі збереженням податкових показників на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, надати необхідну інформацію щодо поновлення дії реєстрації, відновити показники в обліковій картці на рахунку платника, а також надати Державній казначейській службі України висновки та документи, необхідні для повернення коштів, на новостворений рахунок платника.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

У зв’язку з відсутністю платника за місцезнаходженням до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
було внесено запис і прийнято рішення про анулювання реєстрації платника, що стало підставою для закриття рахунку в системі електронного адміністрування
податку на додану вартість, а залишок коштів на електронному рахунку платника
було перераховано до бюджету. Не погоджуючись з указаними рішеннями та діями, платник зазначив, що не змінював своє місцезнаходження, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є безпідставним, що стало наслідком неприйняття на реєстрацію податкових накладних, анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, а також списання податкового кредиту, внаслідок закриття
електронного рахунку платника.

Харківський окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін
ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив.
Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що контролюючий орган протиправно вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запис про відсутність платника за місцезнаходженням, що призвело до анулювання реєстрації платника, а також закриття електронного рахунку платника податку на додану вартість. Суди не дослідили, який показник відображався в системі електронного адміністрування до та після анулювання реєстрації платника та яку суму зараховано до бюджету. У судових рішеннях судів попередніх інстанцій не було наведено обґрунтування підстав для задоволення позовних вимог в частині зобов’язання надати Державній казначейській службі України висновки та документи, необхідні для повернення коштів, на новостворений рахунок платника, з проведенням звірки надходжень до бюджету.

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, і, скасувавши судові
рішення в частині зобов’язання контролюючого органу, постановив: поновити дію реєстрації платника податку на додану вартість з моменту його анулювання зі збереженням податкових показників, надати необхідну інформацію щодо поновлення дії реєстрації платника, відновити показники в обліковій картці на рахунку платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, надати Державній казначейській службі України висновки та документи, необхідні для повернення коштів, на новостворений рахунок платника. У цій частині справу було направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

ОЦІНКА СУДУ

До бюджету перераховується не сума реєстраційного ліміту (УНакл), а саме залишок грошових коштів, що перебував на електронному рахунку. У такому разі у платника виникає право на повернення грошових коштів з бюджету в сумі, що перевищує розмір узгоджених податкових зобов’язань. Реалізація такого права здійснюється в порядку, визначеному статтею 43 Податкового кодексу України, за заявою платника, проте, впливає на показник ліміту (УНакл) як складова розрахунку.

Щодо сум, які були зараховані до бюджету із закритого електронного рахунка на рахунок сплати узгоджених податкових зобов’язань, то такі суми, за наявності
підстав уважати їх надмірно сплаченими, згідно з пунктом 43.4-1 статті 43
Податкового кодексу України підлягають поверненню на електронний рахунок
платника в СЕА ПДВ шляхом вчинення саме контролюючим органом відповідних
дій, спрямованих на їх повернення.

Виконання судового рішення про скасування рішення про анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість контролюючий орган зобов’язаний
самостійно вчинити дії з повернення платника у становище, що існувало до винесення протиправного акта індивідуальної дії. Такі дії охоплюють: поновлення реєстрації суб’єкта господарювання як платника податку на додану вартість; поновлення (або відкриття нового) електронного рахунка в СЕА ПДВ; відображення на такому рахунку реєстраційної суми (УНакл), яка має бути перерахована за формулою, наведеною в пункті 200-1.3 статті 201-1 Податкового кодексу України, з урахуванням обставин використання наданого платнику податків права з повернення бюджетних коштів, що перевищують суму узгоджених податкових зобов’язань, та наявності підстав для сплати узгоджених податкових зобов’язань.

На користь такого підходу під час вирішення питання про поновлення (відображення) показника реєстраційної суми в СЕА ПДВ після скасування рішення про анулювання свідоцтва платника свідчать і внесені законодавцем зміни в частині уточнення та вдосконалення процедури виконання судового рішення, яке набрало законної сили, стосовно внесення до реєстру платників податків на додану вартість змін щодо скасування (відміни) анулювання реєстрації платника на додану вартість.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 9 серпня 2022 року у справі No 820/537/16 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105667535.