Продовження строку є наданням нового строку на вчинення процесуальної дії, яка не була з поважної причини вчинена у заздалегідь встановлений судом строк: суддя ВС Дашутін

Суддя КАС ВС Ігор Дашутін розповів про вирішення процесуальних питань під час розгляду податкових справ у період дії воєнного стану.

Про це повідомляє Судова влада.

Так, говорячи про забезпечення справедливого судового розгляду справ у період дії воєнного стану, доповідач звернув увагу на постанову ВС від 31 травня 2022 року у справі № 140/8301/21. Суд наголосив, що суд апеляційної інстанції, ухвалюючи постанову без участі сторін, які виявили бажання бути присутніми в судовому засіданні, у період дії правового режиму воєнного стану, розуміючи об’єктивні ускладнені обставини щодо можливості сторін прибути до суду (наприклад, призов на військову службу, переїзд до іншого міста, затори тощо), з метою забезпечення права учасників справи брати участь у судовому процесі, має здійснити дії для забезпечення справедливого судового розгляду. При цьому довідка, складена секретарем судового засідання про відкладення розгляду справи, не є документом належної форми такої процесуальної дії.

Розглядаючи постанову ВС від 29 травня 2020 року у справі № 2а-17269/08/0570 щодо застосування принципу доказування в адміністративному процесі, суддя зазначив, що правовий висновок у ній полягає в тому, що неможливість виконання ухвал суду, зокрема, у зв’язку з тимчасово відсутнім доступом до приміщення адміністративної будівлі податкового органу з огляду на проведення на території міста операції об’єднаних сил не звільняє позивача як суб’єкта владних повноважень від обов’язку надання доказів щодо обґрунтованості заявлених ним позовних вимог.

Доповідач ознайомив слухачів із правовою позицією, викладеною в ухвалі ВС від 12 травня 2022 року у справі № 640/7077/20 щодо продовження процесуального строку в період дії воєнного стану. Суд вказав, що продовження строку є наданням нового строку на вчинення процесуальної дії, яка не була з поважної причини вчинена у заздалегідь встановлений судом строк. Питання продовження процесуального строку в разі невиконання вимог ухвали суду про залишення касаційної скарги без руху з причин, пов’язаних із запровадженням воєнного стану в Україні, вирішується в кожному конкретному випадку, з огляду на доводи, наведені у клопотанні скаржника. Сам лише факт запровадження воєнного стану не може бути підставою для безумовного продовження процесуального строку, відстрочення, розстрочення чи звільнення від сплати судового збору абсолютно в усіх випадках, якщо подання касаційної скарги з невідповідністю її вимогам ст. 330 КАС України відбулося ще до запровадження воєнного стану.

Ігор Дашутін звернув увагу також на ухвалу ВС від 18 травня 2022 року у справі № 802/592/17-а стосовно поновлення процесуальних строків. У цій справі зазначено, що звернення до Верховного Суду з касаційною скаргою є правом, а не обов’язком сторони. Якщо особа вважає за необхідне скористатися своїм правом на касаційне оскарження, то реалізація зазначеного права має відбуватися з дотриманням порядку та строків, установлених положеннями КАС України. Невиконання вимог процесуального закону щодо належного оформлення касаційної скарги та, як наслідок, повернення заявникові касаційної скарги не належать до об’єктивних обставин особливого і непереборного характеру, які можуть зумовити перегляд остаточного й обов’язкового судового рішення після закінчення строку його касаційного оскарження, а отже не свідчить про наявність поважних підстав для поновлення цього строку.

Крім того, доповідач розповів про постанову ВС від 7 серпня 2018 року у справі № 2а-3348/10/1270 щодо відновлення втраченого  судового провадження.