Реформування судової влади неможливе без поваги до незалежності суду і суддів та без розуміння функцій і ролі суду в державі: заява Верховного суду

Конституція України визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Верховний Суд як найвищий суд у системі судоустрою України у своїй діяльності керується принципом верховенства права. Цей принцип відображений у сотнях тисяч рішень Суду.

Завданням суду завжди є захист порушених прав і свобод, як того вимагає Конституція України та Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

Верховний Суд завжди підтримував та продовжує підтримувати всі позитивні зрушення, що відбуваються в державі, направлені на побудову чесного, справедливого, відкритого, незалежного суду та сильної демократичної України. Будь-які реформи, що сприяють цьому, отримують безумовну підтримку з боку Верховного Суду. Водночас усі зміни повинні відбуватися лише відповідно до Конституції України. Реформування судової влади неможливе без поваги до незалежності суду і суддів та без розуміння функцій і ролі суду в державі.