Реклама та доказування у справах інтелектуальної власності: патентний повірений та судовий експерт Катерина Сопова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “День інтелектуальної власності. «Ip-day: реклама”, Сопова Катерина, патентний повірений, судовий експерт, заступник керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, розповіла про рекламу та доказування у справах інтелектуальної власності.

Докази рекламування реклами використовуються для:

 • використання торговельної марки її власником
 • набуття розрізняльної здатності торговельною маркою
 • визнання торговельної марки добре відомою в Україні
 • доведення до загального відома незареєстрованого промислового зразка
 • можливості доступу до твору при порушенні авторських прав

Основною функцією торговельної марки є вказівка на джерело походження товару або послуги, а також:

 • Забезпечення однакової якості товарів і послуг (гарантійна)
 • Комунікаційна
 • Інвестиційна
 • Рекламна (служить як рекламний інструмент, відображає репутацію і престиж, які вона набула на ринку)

Використанням торговельної марки визнається:

 • нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
 • застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;
 • застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

При використанні торговельної марки у рекламі потрібно враховувати:

 • Чи є обсяг реклами достатнім для встановлення дійсного публічного використання ТМ
 • Чи можна встановити зв’язок між ТМ та товарами та послугами, для яких ТМ зареєстрована

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається не лише зображенням. Важливим є також те, на що її нанесли.

Отже, обов’язково використання повинно стосуватись товарів або послуг, які вже продаються або є намір продавати (готування до використання).

Якщо реклама здійснюється паралельно з продажем товарів і послуг і є докази обох видів діяльності, реклама підтверджує дійсність використання. Реклама напередодні фактичного продажу товарів і послуг — якщо вона спрямована на створення ринку для товарів або послуг — загалом вважається дійсним використанням. Стосовно того чи є проста реклама, без будь-яких поточних або майбутніх планів щодо реального продажу товарів чи послуг, дійсним використанням, видається сумнівним. Як і в більшості інших ситуацій, результат буде залежати від конкретних обставин кожної справи. Наприклад, якщо товари чи послуги доступні за кордоном – житло для відпочинку, однієї реклами може бути достатньо для реального використання.

Де рекламувати:

 • Радіореклама
 • Телевізійна реклама
 • Публікація рекламних текстів
 • Створення рекламних роликів
 • Рекламування у мережі Інтернет
 • Зовнішня реклама тощо

Окремі позначення, які є описовими або слабкими та не мають достатньої розрізняльної здатності можуть бути зареєстровані як торговельні марки. Якщо у процесі тривалого використання вони почали виконувати функцію торговельної марки та набули розрізняльної здатності і можуть бути зареєстровані як знак для товарів та послуг.

Для того, щоб підтвердити набуту розрізняльну здатність для ТМ можуть застосовуватися безліч доказів, зокрема одним з доказів може бути підтвердження рекламування. Це:

Невичерпний перелік доказів, які підтверджують набуту розрізняльну здатність:

 • брошури
 • каталоги
 • прайс-листи
 • рахунки-фактури
 • річні звіти
 • показники товарообігу
 • цифри та звіти щодо рекламних інвестицій
 • реклама (вирізки для преси, білборди, реклама на телебаченні), разом з доказами їх інтенсивності та охоплення)
 • соцопитування
 • показання свідків