Рішення слідчого судді, яким службових осіб прокуратури зобов’язано внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, не підлягає апеляційному оскарженню

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: слідчий суддя місцевого суду частково задовольнив скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність посадових осіб
прокуратури та зобов’язав службових осіб прокуратури внести до ЄРДР
відомості про кримінальне правопорушення за його заявою.

Прокурор оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку. Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження та повернув скаржнику його
апеляційну скаргу на підставі ч. 4 ст. 399 КПК, оскільки скарга подана на судове
рішення, яке не підлягає оскарженню.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: Суд дійшов висновку, що касаційну скаргу прокурора слід залишити без задоволення на таких підставах.

КСУ своїм Рішенням від 17.06.2020 року No 4-р (ІІ)/2020, визнав неконституційним положення ч. 3 ст. 307 КПК у частині заборони оскарження
ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність
слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне
правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, повідомлення про
кримінальне правопорушення. Зазначене Рішення стосується забезпечення
права особи на судовий захист від конкретного виду бездіяльності слідчого чи прокурора, а саме невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, і випливає з конституційний гарантій захисту прав людини.

Міркування, на яких ґрунтується Рішення КСУ, жодним чином не можуть бути застосовані до оскарження рішення, яким суд зобов’язав прокурора чи слідчого здійснити таку дію. У разі, коли суд зобов’язує прокурора чи слідчого внести відомості до ЄРДР, права особи, яка оскаржувала їх бездіяльність, на судовий захист реалізуються у першій інстанції, й тому їх захист не вимагає існування другої інстанції, як у випадку відмови суду зобов’язати прокурора чи слідчого внести відомості до ЄРДР.

Посилання прокурора на порушення його конституційних прав, у тому числі права на судовий захист у кримінальному процесі, не може бути прийняте до уваги. Прокурор у кримінальному процесі представляє державу і як представник держави не користується правами і свободами, закріпленими в Конституції України та міжнародних договорах України.

Апеляційний суд правильно визначив, що рішення слідчого судді, яким зобов’язано службових осіб прокуратури внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, на відміну від рішення, яким особі відмовлено
зобов’язати службових осіб прокуратури здійснити такі дії, не підлягає
апеляційному оскарженню, а відтак обґрунтовано повернув скаржнику його
апеляційну скаргу.

Детальніше з текстом постанови ВС від 07.06.2022 у справі No 522/17750/20 (провадження No 51-4121км21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104748398.