Роз’яснення Ради адвокатів України щодо звільнення від проходження стажування

Рада адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів
України, вирішила затвердити роз’яснення щодо деяких дискреційних повноважень ради адвокатів регіону. Рішення №11 від 19.03.2021р.

Щодо звільнення від проходження стажування

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Частиною п’ятою статті 10 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» визначено, що від проходження стажування
звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення
кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше
одного року за останні два роки.


Обчислення стажу роботи помічником адвоката для звільнення від
проходження стажування, здійснюється відповідно до приписів законодавства
України про працю, починаючи з дати початку роботи, визначеної трудовим
договором (наказом про прийняття на роботу) між помічником та адвокатом
(адвокатським бюро чи об’єднанням), при умові дотримання вимог Положення
про помічника адвоката та Порядку ведення ЄРАУ щодо строків подання до
відповідної ради адвокатів регіону встановлених документів про помічника
адвоката).


Згідно з вимогами чинного Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» до юридичного стажу роботи в галузі права може бути
зарахований стаж роботи на посаді помічника адвоката лише за таких умов:

  • заняття такої посади відповідно до встановлених вимог;
  • виключно після здобуття повної вищої юридичної освіти.

Рішенням Ради адвокатів України № 265 від 17 грудня 2013 року
встановлено, що для застосування пільги (звільнення від проходження
стажування осіб, які мають стаж роботи помічником адвоката протягом одного
року) особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит і мають намір отримати
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, враховується стаж
роботи помічником адвоката, який працював повний робочий тиждень протягом
строку працевлаштування на посаді помічника адвоката, а роботодавцем
сплачувався Єдиний соціальний внесок за такого помічника адвоката до
державного бюджету України у встановленому законом порядку та розмірі.

Кодексом законів про працю України регулюються питання трудових
відносин працівників, робочого часу, у тому числі робочого тижня та тривалості
щоденної роботи.

Статтею 12.1 Положення про організацію та порядок проходження
стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України
№ 80 від 01.06.2018 (нова редакція) визначено, що від проходження стажування
звільняються особи, які на день звернення із заявою про допуск до складення
кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше
одного року за останні два роки.

До стажу роботи помічником адвоката, що дає право на звільнення від
проходження стажування, враховується стаж роботи помічником адвоката, якщо
помічник працював на умовах повного робочого тижня, а роботодавцем
сплачувався єдиний соціальний внесок до державного бюджету України щодо
такої особи у встановленому законом порядку та розмірі.

Робота особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та/або на
умовах цивільно-правових договорів не зараховується як стаж роботи
помічника адвоката, необхідний для звільнення від проходження стажування.

Статтею 12.2 Положення визначено, що особа, яка має повну вищу
юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не
менше двох років, успішно склала кваліфікаційний іспит, має дійсне свідоцтво
про складання кваліфікаційного іспиту та відповідає вимогам, передбаченим в
п.12.1 ст.12 цього Положення, може звернутися до ради адвокатів регіону за
місцем проживання із заявою про видачу їй свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю без проходження стажування. До такої заяви
додаються наступні документи, визначені статтею 12.3 Положення.

Згідно статті 12.7 Положення під час розгляду заяви про видачу свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження стажування
радою адвокатів регіону здійснюється перевірка щодо відповідності особи
вимогам статей 6, 7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та п. 12.1 ст.12 цього Положення. Особа, яка звернулася з такою
заявою, письмово підтверджує відсутність у неї обмежень для набуття статусу
адвоката, передбачених статтями 6,7 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».

Відповідно до пункту 12.8, 12.9 Положення Рада адвокатів регіону,
приймає рішення про видачу особі свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю без проходження стажування або відмову у видачі
особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без проходження
стажування.

З огляду на вищевикладене, у разі наявності документальних даних, які б
свідчили про те, що помічник адвоката, у певний період часу, на умовах
повного робочого тижня, перебував на 2 (двох) різних посадах, у різних
адміністративно-територіальних частинах держави, (відомості з трудової
книжки, тощо) та посада помічника адвоката в хронологічному порядку
є другою посадою, а роботодавцями сплачувався єдиний соціальний внесок до
державного бюджету України стосовно такої особи у встановленому законом
порядку та розмірі, за відпрацьовані повні календарні дні місяця, то вказане
свідчить про наявність роботи за сумісництвом (порушення умов повного
робочого тижня), що не дає права для застосування пільги (звільнення від
проходження стажування осіб, які мають стаж роботи помічником адвоката
протягом одного року) та Радою адвокатів регіону приймається рішення про
відмову у видачі особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю
без проходження стажування