Розміщення на вебсайті НАЗК рішення про результати перевірки декларації не є поширенням недостовірної інформації

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив без змін судові рішення першої та апеляційної інстанцій, якими відмовлено в задоволенні позову фізичної особи до НАЗК про захист честі, гідності та ділової репутації шляхом спростування недостовірної інформації, зробивши такі правові висновки.

Юридичним складом правопорушення, наявність якого може бути підставою для задоволення позову про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи, є сукупність таких обставин: поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб; поширена інформація стосується певної фізичної чи юридичної особи, тобто позивача; поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності; поширення інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто або завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам, або перешкоджає особі повно і своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

Розміщення на офіційному сайті рішень НАЗК про результати перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, та про затвердження висновку щодо корупційного правопорушення, а також інформаційного матеріалу про ухвалення таких рішень і порушення кримінального провадження було здійснено в межах компетенції відповідача та в порядку виконання покладених на нього державою функцій.

Рішення НАЗК, у тому числі про результати здійснення повної перевірки декларації із зазначенням імені особи, щодо якої проводилась така перевірка, є публічною інформацією.

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» до повноважень НАЗК віднесено інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції, реалізацію заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції. Результати перевірки було розміщено з метою такого інформування громадськості, що безпосередньо передбачено зазначеною нормою.

Посилання на судове рішення, яким визнано незаконними та скасовано оспорювані рішення НАЗК, безпідставні, оскільки під час розгляду адміністративної справи суд встановив, що допущені позивачем помилки в декларації частково зумовлені нечіткістю формулювання законодавчих актів та відсутністю практики щодо її заповнення, декларант їх усунув. Тобто суд не спростував викладення відповідачем у вказаному судовому рішенні обставин та встановлених фактів про те, що позивач зазначив неповні відомості.

Доводи про те, що стосовно заявника немає обвинувального вироку, а тому зазначення в судовому рішенні про наявність у його діях ознак кримінального правопорушення свідчить про недостовірність інформації, помилкові. Затвердження висновку та направлення його до НАБУ не є свідченням вчинення суб’єктом декларування кримінального правопорушення.

Постанова Верховного Суду від 7 червня 2022 року у справі № 757/37614/19 (провадження № 61-17157св20) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104813450.