Щодо тлумачення ст. 219 КПК, яке призводить до застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК

У разі скасування прокурором постанови про закриття кримінального провадження, в якому не було повідомлено про підозру, час між винесенням постанови про закриття та її скасуванням не включається у строки досудового розслідування, якщо ця постанова про скасування винесена уповноваженим прокурором та у строки, встановлені КПК.

Скасування прокурором постанови про закриття кримінального провадження поза межами строку, встановленого ч. 6 ст. 284 КПК, з дня отримання копії постанови позбавляють права повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у зв’язку з яким розпочато це досудове розслідування.

У разі скасування Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками в межах строків, передбачених ст. 219 КПК, постанови прокурора про закриття кримінального провадження, в якому особі було повідомлено про підозру, час між винесенням постанови про закриття кримінального провадження до її скасування враховується у строки досудового розслідування.

Недотримання прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, вимог ч. 6 ст. 284 КПК, а прокурорами вищого рівня – вимог ч. 6 ст. 36 КПК у кримінальних провадженнях, у яких до скасування постанови про закриття кримінального провадження жодній особі не повідомлялося про підозру, тягне за собою визнання повідомлення про підозру незаконним, а кримінальне провадження у таких випадках підлягає закриттю на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

У разі скасування постанов про закриття кримінального провадження за скаргами учасників кримінального провадження за результатами судово-контрольної діяльності, час між винесенням таких постанов до їх скасування не включається в строки досудового розслідування як у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не повідомлено про підозру, так і у провадженнях, в яких було повідомлено про підозру.

Обставини справи

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 286 КК, було внесено до ЄРДР 12.07.2019.

17.10.2019 слідчий постановою закрив кримінальне провадження за ознаками вказаного кримінального правопорушення у зв’язку з відсутністю в діях ОСОБА_9 цього складу злочину.

21.08.2020 прокурор місцевої прокуратури, який входив до групи прокурорів, що здійснювали процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, скасував зазначену постанову слідчого про закриття кримінального провадження і зазначив, що вказана постанова є незаконною, винесена із порушенням ч. 2 ст. 9, статей 91, 284 КПК, оскільки в ході досудового розслідування не проведено всіх необхідних слідчих дій, не з’ясовано всіх обставин, що мають значення для прийняття законного, обґрунтованого рішення.

19.02.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, а 23.02.2021 обвинувальний акт відносно останнього було передано до місцевого суду, який на підставі дослідження наданих матеріалів та за клопотанням захисника дійшов висновку про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд задовольнив клопотання захисника та закрив кримінальне провадження щодо ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 286 КК на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що апеляційний суд, залишаючи без задоволення апеляційну скаргу прокурора, дійшов передчасного висновку про законність рішення місцевого суду, зокрема, й щодо тлумачення ст. 219 КПК, що призвело до застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК.

Позиція ККС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС

ККС погоджується з рішеннями суддів першої та апеляційної інстанцій щодо закриття кримінального провадження за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, уточнюючи при цьому абз. цього пункту, який підлягає застосуванню, що не впливає на законність прийнятих рішень.

КПК не встановлює граничних строків досудового розслідування до повідомлення про підозру. У разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі і якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі пункту 31 ч. 1 ст. 284 КПК.

Законодавець встановив кримінальні процесуальні санкції, тобто негативні наслідки для сторони обвинувачення, які настають у разі недотримання вимог ст. 219 КПК та § 4 гл. 24 цього Кодексу.

Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво (а саме йому слідчий, дізнавач направляють копію постанови про закриття кримінального
провадження) має право скасувати постанову слідчого, дізнавача про закриття
кримінального провадження протягом двадцяти днів з моменту отримання копії
постанови, а Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їх перші заступники та заступники, реалізуючи
повноваження, передбачені ч. 6 ст. 36 КПК, мають право скасувати постанову
слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, але в межах
строків, передбачених ст. 219 КПК.

На відміну від встановлених КПК правил обчислення строків досудового
розслідування, у разі винесення постанови про зупинення кримінального
провадження до винесення постанови про відновлення кримінального
провадження (абз. 1 ч. 5 ст. 284 КПК) та у разі скасування слідчим суддею
постанови про зупинення кримінального провадження (абз. 2 ч. 5 ст. 284 КПК),
чинний КПК не встановлює правил обчислення строку досудового розслідування у разі скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Якщо у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру у разі скасування прокурором відповідного рівня постанови про закриття кримінального провадження у зв’язку з її незаконністю та необґрунтованістю час між винесенням постанови про закриття та її скасуванням не включається у строки досудового розслідування за умови, якщо постанова про скасування постанови про закриття кримінального провадження винесена уповноваженим прокурором та у строки, встановлені КПК.

Скасування прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження, у якому жодній особі не повідомлено про підозру, поза межами встановленого ч. 6 ст. 284 КПК 20-денного строку з дня отримання копії постанови, а Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками – постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, у якому жодній особі не повідомлено про підозру, поза межами строків, передбачених ст. 219 КПК, позбавляють слідчого за погодженням з прокурором або прокурора права повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у зв’язку з яким розпочато дане досудове розслідування.

Законним необхідно вважати рішення прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження виключно, якщо воно було прийняте не пізніше 12 днів з моменту отримання її копії.

Законною необхідно вважати постанову Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, керівника окружної прокуратури, їх перших заступників та заступників про скасування постанови слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, виключно, якщо вона була постановлена в межах строків, передбачених ч. 2 ст. 219 КПК (12 місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 18 місяців з дня внесення відомостей до ЄРДР – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину) або в межах строків, на які досудове розслідування було продовжено на підставі ч. 1 ст. 294 КПК та в порядку, передбаченому § 4 гл. 24 КПК.

Скасування Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками в межах строків, передбачених ст. 219 КПК, постанови прокурора про закриття
кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру,
навпаки, тягне за собою врахування часу між винесенням постанови про
закриття кримінального провадження до її скасування у строки досудового
розслідування.

КПК не передбачено права скасування Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками постанови прокурора про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру поза межами строків, передбачених ст. 219 КПК.

Таким чином, законною необхідно вважати постанову Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, керівника окружної прокуратури, їх перших заступників та заступників про скасування постанови слідчого або прокурора про закриття кримінального провадження, у якому особі повідомлено про підозру, виключно у межах строків, визначених ч. 3 ст. 219 КПК, або в межах строків, на які досудове розслідування продовжено з підстав та в порядку, передбачених ст. 294 КПК.

Час між винесенням постанови дізнавачем або слідчим про закриття кримінального провадження, в якому жодній особі не повідомлялося про
підозру, або постанови прокурора про закриття кримінального провадження
незалежно від того чи повідомлялися особи про підозру чи ні до їх скасування або в порядку, передбаченому ч. 6 ст. 284 КПК, або за результатами здійснення
судового контролю, не повинен включатися у строки досудового розслідування.

Повертаючись до обставин цього кримінального провадження та погоджуючись, у цілому, з рішеннями судів попередніх інстанцій про наявність підстав для закриття даного кримінального провадження за п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, ККС вважає, що воно мало бути закрите на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку з тим, що строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їх перші заступники та заступники вправі були скасувати постанову
слідчого про закриття кримінального провадження не пізніше 12.07.2020, тобто в межах 20-місячного строку досудового розслідування.

Скасування прокурором, який здійснював процесуальне керівництво, постанови слідчого про закриття даного кримінального провадження зі спливом 13 місяців та 9 днів, навіть за відсутності у матеріалах кримінального провадження відомостей про отримання ним копії постанови слідчого, свідчить про неналежну організацію здійснення процесуального керівництва та нехтуванням стороною обвинувачення загальними засадами кримінального провадження, зокрема, закріпленими у ст. 28 КПК.

Висновок

У разі скасування прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, в порядку ч. 6 ст. 284 КПК або прокурорами вищого рівня під час реалізації повноважень, передбачених ч. 6 ст. 36 КПК, постанови про закриття кримінального провадження, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру, час між винесенням постанови про закриття та її скасуванням не
включається у строки досудового розслідування за умови, якщо постанова про
скасування постанови про закриття кримінального провадження винесена
уповноваженим прокурором та у строки, встановлені КПК.

Скасування прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження, у якому жодній особі не повідомлено про підозру, поза межами встановленого ч. 6 ст. 284 КПК 20-денного строку з дня отримання копії постанови, крім випадків скасування цим прокурором постанови про закриття кримінального провадження за скаргами заявника чи потерпілого, а Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, поза межами строків, передбачених ст. 219 КПК, позбавляють слідчого за погодженням з прокурором або прокурора права повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у зв’язку з яким розпочато дане досудове розслідування.

У разі скасування Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками в межах строків, передбачених ст. 219 КПК, постанови прокурора про закриття кримінального провадження, в якому особі було повідомлено про підозру, час між винесенням постанови про закриття кримінального провадження до її скасування враховується у строки досудового розслідування.

КПК не передбачено права скасування Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками постанови прокурора про закриття
кримінального провадження, в якому особу повідомлено про підозру, поза
межами строків, передбачених ст. 219 КПК.

Недотримання прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, вимог ч. 6 ст. 284 КПК, а прокурорами вищого рівня – вимог ч. 6 ст. 36 КПК у кримінальних провадження, у яких до скасування постанови про закриття кримінального провадження жодній особі не повідомлялося про підозру, тягне за собою визнання повідомлення про підозру незаконним, а кримінальне провадження у таких випадках підлягає закриттю на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК як таке, в якому строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру, крім випадків скасування постанов дізнавача, слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження за скаргами учасників кримінального провадження, зазначених в ч. 6 ст. 284 та пунктах 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК.

У разі скасування постанов дізнавача, слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження за скаргами учасників кримінального провадження, зазначених в пунктах 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК, за результатами судово-контрольної діяльності, час між винесенням таких постанов до їх скасування не включається в строки досудового розслідування як у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не повідомлено про підозру, так і провадженнях, у яких було повідомлено про підозру.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 03.04.2023 у справі № 367/1335/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110175762