Щодо встановлення судом у підготовчому засіданні наявності спору про право

Зважаючи на обмеження строку проведення підготовчого засідання та стандартів доказування, які суд може використати на цій стадії процесу,
подані кредитором до заяви про відкриття провадження у справі про
банкрутство докази на підтвердження обґрунтованості вимог до боржника
мають переконливо свідчити про відсутність спору про право щодо вимог
ініціюючого кредитора та про наявність порушеного (невиконаного) господарсько-правового зобов’язання.

Відсутність спору про право в розрізі процедури банкрутства полягає у відсутності неоднозначності стосовно вирішення питань щодо суті (предмета)
зобов’язання, підстави виникнення зобов’язання, суми зобов’язання та структури
заборгованості, строку виконання зобов’язання тощо.

Отже, встановлення відсутності спору про право щодо вимог ініціюючого
кредитора є необхідною передумовою для відкриття провадження у справі про банкрутство боржника. Протилежне матиме наслідком відмову у відкритті
провадження у справі про банкрутство відповідно до частини шостої статті 39
КУзПБ, згідно з якою підставою для відмови у відкритті провадження у справі
є те, що вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження.

Тож від результатів остаточних судових рішень, ухвалених у справах
No905/370/20 та No925/731/18, залежить наявність/відсутність правової підстави заявлених вимог, а також визначення конкретного розміру грошових вимог ініціюючого кредитора до боржника, що свідчить про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження та унеможливлює відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки заявлені грошові вимоги до боржника виникли та заявлені саме на підставі договору поставки, дійсність якого є предметом судового спору у справі No905/370/20.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 19.05.2021 у справі No925/235/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97283865.