Сімейна конституція: тренд чи реальна потреба? – адвокат Ганна Гаро

Чоловіки та жінки часто кажуть: «Якби ми знали про це раніше, то не наробили б стільки помилок; нас не вчили будувати сімейні (подружні) відносини».

Створення сім’ї – це важливий крок в житті кожної людини, а побудова щасливої сім’ї – відповідальне завдання.

Про сімейні цінності, побудову майнових та немайнових відносин в родині та значення сімейної конституції розповіла під час вебінару «Сімейна конституція: тренд чи реальна потреба?», що відбувся у Вищій школі адвокатури, Ганна Гаро, адвокат, сімейний медіатор, кандидат юридичних наук, Голова Комітету з сімейного права НААУ.

Сімейні відносини регулюються Конституцією України та Сімейним кодексом України.

Основні напрямки державної сімейної політики визначені Концепцією державної сімейної політики 1999 року, схваленій Постановою Верховної Ради України від 17 вересня 1999 року № 1063-XIV. До них віднесені наступні:

 • формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу;
 • сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім’ї на основі нових соціально-економічних відносин,національних традицій та впровадження кращого світового досвіду; пропагування і забезпечення наступності поколінь;
 • створення умов для повної реалізації економічних, соціальних і демографічних функцій сім’ї; вжиття заходів для захисту інтересів сім’ї і дітей, їх соціальної підтримки в період соціально-економічної трансформації суспільства;
 • формування у населення культури планування сім’ї, народження бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного розвитку медицини, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу;
 • всебічна соціально-економічна підтримка молодих сімей;
 • сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, жебракування, запобігання правопорушенням;
 • створення у державі єдиної соціальної інфраструктури з метою обслуговування сім’ї та виконання завдань, пов’язаних з її життєзабезпеченням.

Як зазначає лектор, ключові постулати Концепції державної сімейної політики можуть бути включені у текст сімейної конституції, мотивуючи мету її укладення.

Мета усіх сімейних династій – зберегти родину та бізнес, сімейні надбання в усіх поколіннях, на довгі-довгі роки. Будь-який бізнес може згоріти в полум’ї конфлікту, якщо дати волю темній стороні людських мотивів і бажань.

Причини ворожнеч між сімейними династіями, чинники, які поглиблюють розкол, а також можливі шляхи виходу із виру прикрих емоцій та руйнівних чвар, які створюють ризики втрати контролю над бізнесом можна проаналізувати.

Емоції, що керують сімейними компаніями крізь призму освіченості, професіоналізм та досвід, є такими, що і для всіх нас.

Саме тому популярним стає все більше складення так званої «сімейної конституції» – збірки обов’язкових писаних правил, згідно з якими будуть будуватися немайнові та майнові відносини в родині, затверджені спільні цінності.

По суті – це договір між членами сім’ї з метою попередження можливих сімейних конфліктів будь-якого характеру та способів їх вирішення.

Це реалії сучасного сімейного права – новітньої історії свідомого створення українських сімей, коли молоді люди розуміють, що кохання коханням, а витрачати цінні роки життя на вирішення можливих майнових конфліктів в майбутньому не варто, нехай буде відразу все чітко та прозоро, адже в кожного може бути свій бізнес, своє бачення витрат та інвестицій.

Правові засади для укладення сімейної конституції містяться у статті 9 Сімейного кодексу України, яка стосується регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін.

Крім того, сторони можуть згідно зі статтею 628 Цивільного кодексу України укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). Йдеться, до прикладу, про поєднання в одному договорі елементів шлюбного договору, договору про визначення місця проживання дитини та способів участі у вихованні дитини, договору між батьками про сплату аліментів на дитину тощо. Саме такий договір уособлює сімейну конституцію, оскільки регулює широкий спектр сімейних правовідносин.

Сімейна конституція повинна містити такі елементи:

 1. Преамбула, яка складається з цілей, предмету, суті, сторін, строку дії;
 2. Розділ «Цінності та переконання», який містить цінності сім’ї, цінності сімейного бізнесу, бачення власників, бачення керівників бізнесу;
 3. Розділ «Принципи сімейного бізнесу», який регулює питання керування сім’єю, зайнятості, систему власності, управління бізнесом, топ-менеджменту, кодексу поведінки в контексті бізнесу та за його межами, процедуру внесення змін (способи прийняття рішень, строки і т.д.).
 4. Розділ «Сімейна політика», який деталізує принципи сімейного бізнесу.

Як зазначає Ганна Гаро, в основі сімейної конституції лежать сімейні цінності. Саме довіра є фундаментом, який забезпечує сталість позиції сім’ї. Основою динамічного розвитку компанії, в якій вигоду зможуть отримувати всі причетні сторони, є наші переконання:

 • Сильна сім’я з правильними цінностями створює сильний бізнес з правильними цінностями. Ми цінуємо цілісність, довіру, бажання рости й розвиватися, повагу до людей;
 • Сильний та результативний сімейний колектив забезпечує наступність цінностей в бізнесі, яким володіє;
 • Наступність цінностей орієнтує бізнес на довгострокову перспективу. В компанії створюються умови, які сприяють навчанню, бажанню ризикувати, реалізовувати інноваційні проекти, створювати надійне партнерство;
 • У межах системи управління сімейною власністю формується спільність інтересів членів сім’ї, а ще – динамічне середовище, яке стимулює до отримання нових знань, що допомагає створювати сильний сімейний колектив;
 • Успішна сім’я дає своїм представникам такі переваги як особиста свобода, можливості для розвитку та надійність добробуту;
 • Сімейний бізнес має приносити користь суспільству, демонструючи модель поведінки відповідального керівника, забезпечуючи доступність своєї бази знань для всіх зацікавлених сторін, сприяючи розвитку приватного підприємництва;
 • Сфера відповідальності сімейного бізнесу охоплює персонал, який до нього залучений, спільноту, в радіусі життєдіяльності якої він функціонує, а також наступні покоління компанії;
 • Відповідальне управління має на увазі беззупинне навчання, яке є корисним для всіх членів сім’ї незалежно від віку;
 • Сильний сімейний бізнес сприяє суспільному прогресу, ініціюючи позитивні зміни, оздоровлюючи конкуренцію, стимулюючи економічний ріст та служачи моделлю відповідальної громадянської позиції.