Судова практика у сімейних спорах. Пріоритет найкращих інтересів дитини та збалансована рівність батьків: адвокат Гретченко

Під час вебінару для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Судова практика у сімейних спорах: пріоритет найкращих інтересів дитини та збалансована рівність батьків” Лариса Гретченко – адвокат, медіатор, керівник центру “Адвокат дитини”ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, член Комітету з питань гендерної політики, що діє в складі НААУ, тренер курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини» розповіла про ключові підходи практики ЄСПЛ з прав людини до вирішення справ за участі дитини, найбільш поширені категорії судових спорів за участі дитини, зокрема сімейний аспект і, відповідно, як формується практика по пріоритетній реалізації принципу найкращих інтересів дитини.

Конвенція ООН про права дитини (20.11.1989 р)

Що примітно для даної конвенції – це міжнародний акт, який був ратифікований Україною у 1991 році, тому положення конвенції підлягають обов’язковому застосуванню.

Важливість конвенції для правозастосування у сфері захисту прав дітей і використання конвенції як одного з найбільш вагомих інструментів захисту прав дитини, полягає в тому, що конвенція вперше на міжнародному рівні закріпила правовий статус дитини як самостійного суб’єкта і учасника різних правовідносин.

Юридичний статус декларації прав дитини є нижчим від конвенції ООН про права дитини і декларація не має статусу міжнародно-правового договору і підлягає ратифікації.

Конвенція на сьогоднішній день застосовується як норма прямої дії і інструмент ефективного захисту прав дітей.

Головна цінність конвенції полягає в тому, що статтею 3 було закріплено вперше підхід якнайкращого забезпечення інтересів дитини для всіх дій і рішень незалежно від того, якими органами він здійснюється і було поширено дію принципу найкращих інтересів дитини для усіх рішень та дій незалежно від профілю.

Стаття 12 цієї конвенції передбачає право вільно висловлювати свої думки на ті процеси, яу яких вона, безпосередньо, бере участь.

Європейська конвенція про здійснення прав дітей (1996 р.)

Використовується як норма прямої дії

Дія цієї Конвенції поширюється на розгляд судами справ, що стосуються:

 • усиновлення дитини;
 • встановлення опіки, піклування над дитиною;
 • визначення місця проживання дитини;
 • позбавлення або оспорювання батьківських прав;
 • інших питань про відносини між батьками та дитиною;
 • будь-яких інших питань, що стосуються дитини особисто, а також питань її сім’ї.

Предметом цієї Конвенції є:

 • підтримка їхніх прав
 • надання дітям процесуальних прав та сприяння здійсненню ними цих прав шляхом забезпечення становища, при якому діти особисто або через інших осіб чи органи поінформовані та допущені до участі в розгляді судовим органом справ, що їх стосуються.

Сімейний кодекс України

Кодекс регулює і наслідує підходи забезпечення найкращих інтересів дитини. Це один з кодексів, який містить пряме посилання на те, що дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав у спосіб, передбачений конституцією, а також конвенцією про права дитини іншими міжнародними договорами.

Були наведені приклади статей, які, безпосередньо, стосуються найкращих інтересів дитини.

Категорії сімейних спорів завжди йдуть неоднозначно. Дитина може виступати стороною у спорі цивільно-правовому з урахуванням особливостей цивільної право і дієздатності.

Якщо ми говоримо про принцип найкращих інтересів дитини, то кожен з адвокатів в першу чергу повинен аналізувати роль і місце дитини у такому спорі та проаналізувати можливі тактики, стратегії вирішення такого сімейного спору саме з підходу забезпечення найкращих інтересів дитини.

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.

Даний закон не містить вікового цензу щодо заслуховування думку дитини.

Стаття 9 цього закону надає право дитині звертатися до будь-яких установ не залежачи від її віку.

Аспекти «найкращих інтересів дитини» за практикою ЄСПЛ та національних судів:

 • Інтерес дитини, як правило – основний критерій захисту прав дітей.
 • Необхідність заслуховування думки дітей в ході будь – якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини.
 • Принцип справедливої рівноваги між інтересами батьків і дітей, дотримуючись якої, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.
 • Дитина має виховуватися у сімейному середовищі й установлення державної опіки можливе лише за виняткових обставин, зокрема, якщо для дитини існує реальна небезпека.