Те, що нормами ЦПК не передбачено ухвалення додаткового рішення судом, який постановив ухвалу про закриття апеляційного провадження, не є підставою для відмови в задоволенні вимоги про відшкодування судових витрат

У разі закриття апеляційного провадження у зв’язку з відмовою особи, яка подала апеляційну скаргу, від цієї скарги інші учасники справи, які добросовісно реагували на відкриття апеляційного провадження поданням відзиву на апеляційну скаргу та понесли судові витрати (зокрема, витрати на професійну правничу допомогу), мають право на відшкодування таких витрат.

Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Матюші», яка підписана представником, на ухвалу Київського апеляційного суду від 07 липня 2021 року у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Матюші» до ОСОБА_1, Товариства з додатковою відповідальністю
«Шамраївський цукровий завод», державного реєстратора Комунального
підприємства «Агенція адміністративних послуг» про визнання недійсним договору про надання права користування земельною ділянкою (емфітевзис) і скасування запису про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області позов ТОВ «Агрофірма «Матюші» до ОСОБА_1, ТОВ «Шамраївський цукровий завод»,
державного реєстратора КП «Агенція адміністративних послуг» про визнання
недійсним договору про надання права користування земельною ділянкою
(емфітевзис) і скасування запису про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно задоволено.

ТДВ «Шамраївський цукровий завод» не погодилось із рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09 грудня 2020 року та подало апеляційну скаргу.

9 лютого 2021 року Київський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження за вказаною скаргою.

24 лютого 2021 року до суду апеляційної інстанції від представника ТОВ «Агрофірма «Матюші» надійшов відзив на апеляційну скаргу.

1 березня 2021 року ухвалою Київського апеляційного суду апеляційне провадження у справі закрито на підставі частини четвертої статті 364 ЦПК
України у зв’язку з відмовою ТДВ «Шамраївський цукровий завод» від апеляційної скарги. Зазначено, що відмова від апеляційної скарги надійшла на електронну адресу Київського апеляційного суду 17 лютого 2021 року.

11 березня 2021 року на адресу Київського апеляційного суду надійшла заява
представника ТОВ «Агрофірма «Матюші» про ухвалення у справі додаткового
рішення, у якій заявник просив стягнути з ТДВ «Шамраївський цукровий завод»
понесені витрати на професійну правничу допомогу, надану АО «Еверлігал» на підставі договору про надання правової допомоги, додатка до нього,
викладеного в додатковій угоді до вказаного договору, у розмірі 20 064,36 грн.

7 липня 2021 року ухвалою Київського апеляційного суду в задоволенні заяви
представника ТОВ «Агрофірма «Матюші» про ухвалення додаткового рішення у справі за апеляційною скаргою ТДВ «Шамраївський цукровий завод» на рішення
Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 09 грудня 2020 року
відмовлено.

Суд апеляційної інстанції керувався тим, що аналіз статті 270 ЦПК України дає
підстави для висновку, що додаткове рішення може бути ухвалене судом лише
після ухвалення рішення. Нормами ЦПК України не передбачено ухвалення
додаткового рішення судом, що постановив ухвалу про закриття апеляційного
провадження.

ОЦІНКА СУДУ

Як у суді першої інстанції, так і при апеляційному та касаційному переглядах справи учасники справи мають право на професійну правничу допомогу, що закріплено положеннями статті 59 Конституції України.

Витрати на професійну правничу допомогу належать до витрат, пов’язаних з розглядом справи (стаття 133 ЦПК України). Відповідно до статті 137 ЦПК
України зазначені витрати несуть сторони, крім випадків надання правничої
допомоги за рахунок держави.

За частиною другою статті 137 ЦПК України за результатами розгляду справи
витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами
разом з іншими судовими витратами.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу
судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг),
виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаними адвокатом роботами (наданими послугами); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Позивачем на підтвердження понесених ним витрат надано копії: укладеного між ТОВ «Агрофірма «Матюші» та АО «Еверлігал» договору про надання юридичних послуг (правової допомоги), додаткової угоди, акта приймання-передачі наданих послуг в рамках правової допомоги від 05 березня 2021 року, а також детальний опис наданих послуг та здійснених витрат у процесі надання правової допомоги на загальну суму 20 064,36 грн.

Відповідно до пункту 1 додаткової угоди до договору про надання правової допомоги, укладеного між ТОВ «Агрофірма «Матюші» (клієнт) та АО «Еверлігал»,
сторони погодили надання останнім клієнту професійної правничої допомоги щодо представництва його інтересів у судовому спорі з ОСОБА_1, ТДВ «Шамраївський цукровий завод» під час розгляду цієї справи в суді апеляційної інстанції, що включає, зокрема, але не виключно: аналіз апеляційних скарг відповідачів на судові рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області у справі No 357/380/20, підготовку та подання до суду відзивів клієнта на апеляційні скарги, підготовку інших необхідних процесуальних документів, ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових засіданнях в суді апеляційної інстанції, вчинення інших дій, необхідних для надання клієнту професійної правничої допомоги. Відповідно до пункту 2 угоди розмір винагороди за надання правничої (правової) допомоги становить грошову суму в національній валюті, еквівалентну 600 євро.

На підтвердження понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу адвокатів АО «Еверлігал» у зв’язку з розглядом цієї справи в суді
апеляційної інстанції у розмірі 20 064,36 грн у матеріалах справи міститься копія
рахунку на оплату No 33 від 10 лютого 2021 року та копія платіжного доручення про сплату 20 064,36 грн.

Загальні норми ЦПК України спрямовані на відшкодування судових витрат стороні, яка виграла справу, тобто права якої були невизнані, оспорені або порушені іншою стороною та поновлені лише в результаті розгляду справи судом.

ЦПК України містить норми щодо розподілу судових витрат у разі ухвалення
судового рішення (частина друга статті 141 ЦПК України) та у випадках, коли
вимоги позивача судом по суті не розглядалися, але справа провадженням
закінчується у зв’язку із закриттям такого чи залишенням справи без розгляду
(стаття 142 ЦПК України).

Перегляд судових рішень (як рішень, постанов та ухвал) у апеляційному та касаційному порядках унормовано спеціальними статтями ЦПК України. Доступ до апеляційного та касаційного переглядів є одним із принципів цивільного
процесу і передбачений у пункті 8 частини третьої статті 2 та статті 17 ЦПК України.

За результатами апеляційного та касаційного переглядів відповідно суд має право як на певні висновки щодо розгляду справи по суті (статті 374, 409 ЦПК
України), так і певні процесуальні висновки, які унеможливлюють подальший
апеляційний чи касаційний розгляд (статті 362 та 396 ЦПК України).

Однією з таких підстав закриття апеляційного провадження є заява особи, яка падала апеляційну скаргу, після відкриття апеляційного провадження, про відмову від скарги та за відсутності заперечень проти цього інших осіб, які
приєдналися до апеляційної скарги.

Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що апеляційне провадження має певні етапи, які вимагають як дій суду, так і дій інших учасників справи.

Подача апеляційної скарги та відкриття апеляційного провадження вимагає від інших учасників справи вчинення дій на захист своїх інтересів та спонукає до
здійснення певних дій, які б не були реалізовані за відсутності апеляційної скарги.

Тому і у випадку закриття апеляційного провадження мають бути враховані судові витрати, які понесли інші учасники справи у зв’язку зі зверненням з апеляційною скаргою та відкриттям апеляційного провадження.

У такому випадку в апеляційного суду немає необхідності обґрунтовувати
добросовісність чи недобросовісність особи, яка подала апеляційну скаргу,
оскільки така особа реалізує своє право на апеляційний перегляд судового
рішення, однак самостійно прийняла рішення в межах принципу диспозитивності
(пункт 5 частини третьої статті 2, стаття 13 ЦПК України) про відмову від
апеляційної скарги, усвідомлюючи наслідки такої відмови, а саме згідно з частиною п’ятою статті 364 ЦПК України унеможливлення для цієї особи
апеляційного перегляду судового рішення.

Отже, у разі закриття апеляційного провадження у зв’язку з відмовою особи, яка подала апеляційну скаргу, від такої, унеможливлюється повторне звернення цієї особи з апеляційною скаргою на оскарження судового рішення, однак інші учасники справи, які добросовісно реагували на відкриття апеляційного
провадження поданням відзиву на апеляційну скаргу, понесли судові витрати,
оскільки, у цьому випадку, звернулися за правничою допомогою до адвоката
(стаття 15 ЦПК України), а відтак могли розраховувати на відшкодування вказаних витрат у випадку відмови у задоволенні апеляційної скарги. Однак такий же за своїми наслідками результат вони б отримали і у разі закриття апеляційного провадження, оскільки судове рішення, ухвалене судом першої інстанції по суті спору, залишається без змін.

Тому у випадку закриття апеляційного провадження відсутні будь-які обставини, які б унеможливлювали або нівелювали загальний принцип відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини третьої статті 2 ЦПК України).

З огляду на зазначене, враховуючи фактичний обсяг наданих позивачу юридичних послуг, час, витрачений адвокатом на виконання відповідних робіт
(надання послуг), а також відсутність клопотання ТДВ «Шамраївський цукровий
завод» про зменшення розміру витрат на професійну правничу допомогу, Велика
Палата Верховного Суду вважає обґрунтованими вимоги представника ТОВ «Агрофірма «Матюші» Тетері С. І. про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу у справі No 357/380/20, понесених у суді
апеляційної інстанції.

Посилання Київського апеляційного суду на те, що нормами ЦПК України не
передбачено ухвалення додаткового рішення судом, що постановив ухвалу про
закриття апеляційного провадження, не є підставою для відмови у задоволенні
вимоги сторони про відшкодування понесених нею судових витрат.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 8 червня 2022 року у справі No 357/380/20 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104769594.