Трудовий фріланс. Дистанційна та надомна робота, гнучкий режим робочого часу: адвокат Вікторія Поліщук

Під час марафону вебінарів у Вищій школі адвокатури на тему «Трудовий фріланс: дистанційна та надомна робота, гнучкий режим робочого часу», Поліщук Вікторія, адвокат, медіатор, голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань медіації та Комітету з питань гендерної політики, що діють в складі НААУ, розповіла про гнучкий режим робочого часу, як відбувається його організація та які існують обмеження щодо його введення.

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж визначений правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи іншої, встановленої на певний обліковий період (тиждень, місяць, квартал, рік тощо), норми тривалості робочого часу. ГРРЧ є повною зайнятістю.

Рекомендації МОП щодо запровадження ГРРЧ:

 1. Визначити, які виробничі функції і завдання можна виконувати за межами підприємства
 2. Оцінити рівень засобів зв’язку
 3. Оцінити правові вимоги, зобов’язання і потенційну відповідальність з погляду ситуації працівника і його функцій
 4. Оцінити ситуацію працівника в плані відповідності його житла вимогам безпеки і охорони здоров’я, а також його фактичну здатність виконувати необхідні завдання вдома
 5. Врахувати потенційний вплив ГГРЧ на побутову ситуацію працівника
 6. Оцінити фактичні або можливі в майбутньому ризики для психічного здоров’я в зв’язку з виконанням роботи у віддаленому режимі

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне змін у нормуванні та оплаті праці працівників, також не впливає на порядок нарахування та розмір доплат, премій. ГРРЧ не надає пільг при обчисленні стажу роботи ( в тому числі і спеціального) та інші трудові права працівників.

Розрізняють наступні типи гнучкого режиму:

 • Гнучкий робочий день – це день під час якого денна норма часу має бути повністю відпрацьована за день
 • Гнучкий робочий тиждень – це тиждень, під час якого тижнева норма робочого часу має бути повністю відпрацьована протягом тижня
 • Гнучкий робочий місяць – це місяць, під час якого встановлена норма робочого часу має бути повністю відпрацьована протягом облікового місяця

Організація гнучкого режиму робочого часу полягає в наступному:

 • переміщення початку і закінчення роботи
 • поділ робочого дня на частини (щоденна робота – 8 годин)
 • різна тривалість щоденної роботи
 • дистанційна робота + ГРРЧ
 • частково дистанційна робота + ГРРЧ

Існують обмеження щодо введення ГРРЧ:

 • не застосовується на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, при багатозмінній організації роботи
 • в інших випадках, обумовлених специфікою діяльності, коли виконання обов’язків працівником потребує його присутності в чітко визначеними правилами внутрішнього трудового розпорядку, години роботи
 • коли такий режим є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці.

Щодо гарантій відпочинку, то в умовах ГРРЧ тривалість робочого часу (зміни) не може перевищувати 12 годин на добу. Максимальна сумарна тривалість робочого часу на добу для жінок з дітьми повинна бути не більше 10 годин (пункт 3.1 Положення про порядок і умови застосування змінного (гнучкого) графіку роботи для жінок, що мають дітей)

В разі порушення гнучкого режиму робочого часу:

 • Відсутність працівника на його робочому місці у фіксований час без поважних причин має вважатися порушенням трудової дисципліни
 • Працівниці, які порушили умови роботи за змінним (гнучким) графіком, можуть бути позбавлені права користування цим графіком на термін до 3 місяців. За повторне порушення змінного (гнучкого) графіка роботи працівники переводяться на загальновстановлений режим роботи із застосуванням до них відповідних заходів дисциплінарного стягнення (п. 5.1 Положення 1984 року)
 • У разі порушення встановленого гнучкого режиму робочого часу, крім застосування відповідних дисциплінарних стягнень, працівник може бути переведений на загальний режим роботи без дотримання вимоги щодо повідомлення працівника не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці.

У зв’язку із виникненням пандемії змінилися підходи до організації гнучкого режиму робочого часу.

На час загрози поширення епідемії, пандемії або у разі виникнення загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру гнучкий режим робочого часу може встановлюватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. З наказом (розпорядженням) працівник ознайомлюється протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу. У такому разі норми щодо істотної зміни умов праці не застосовуються.