У разі якщо бандою є озброєна організована група, то для кваліфікації за ст. 257 КК достатньо встановити, що така група створена з метою вчинення одного такого нападу

Банда – це озброєна організована група або злочинна організація, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

Ретельна й довготривала підготовка обвинувачених до вбивства потерпілого, що виявилася в розробленні ними спільного плану злочинних дій, та виконання відповідних функцій згідно із цим планом, знищення засобів учинення злочину свідчать про те, що обвинувачені усвідомлювали факт створення банди й участі в її діяльності.

Обставини справи: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачувалися у тому, що вони, діючи, на користь та в інтересах іншої особи, зорганізувалися для досягнення спільної мети — вбивства ОСОБА_5. Відповідно до відведених ролей ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виконували такі функції.

ОСОБА_2 брав участь у розробленні плану злочинних дій, здійснював збір
інформації про потерпілого, місця його проживання, розпорядок дня, маршрути
слідування, наявність транспортних засобів, доводив до відома ОСОБА_3 місця
розміщення та способу стрільби, спільно з іншими учасниками злочинної групи
придбав вогнепальну зброю та патрони, забезпечував учасників транспортними
засобами, забезпечив підготовлений для вчинення злочину автомобіль, здійснював знищення знарядь вчинення злочину, забезпечував під’їзд на місце вчинення злочину та шлях відходу після його скоєння.

ОСОБА_3 ознайомився з планом вчинення умисного вбивства ОСОБА_5, своєю роллю і функціями та погодився як безпосередній виконавець вистрілити в потерпілого, брав активну участь на стадії готування до вчинення злочину та безпосередньо в його вчиненні, спільно з іншими учасниками придбав вогнепальну зброю та патрони до неї, отримував та виконував вказівки ОСОБА_2 щодо місця розміщення та способу стрільби, стріляв у потерпілого ОСОБА_5, знищував засоби вчинення злочину.

Готуючись до реалізації злочинного плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 придбали
вогнепальну зброю (мисливський саморізний карабін) та спиляли з неї номерні
знаки, придбали для вчинення злочину мікроавтобус, який ОСОБА_2 зберігав у себе вдома та підготував його для вбивства ОСОБА_5, а також легковий автомобіль. Окрім того, ОСОБА_2 повідомив про план вбивства ОСОБА_5 свого знайомого ОСОБА_3, який погодився вистрілити з вогнепальної зброї в ОСОБА_5.

У день вчинення вбивства ОСОБА_3, контактуючи з іншими учасниками банди за допомогою приладів мобільного зв’язку та переносних радіостанцій, прибув на автомобілі до відведеного місця та почав стежити за переміщенням ОСОБА_5 і, побачивши його, здійснив два прицільні постріли в ОСОБА_5, у результаті чого одна з куль влучила в потерпілого. У результаті дій ОСОБА_3 потерпілому було спричинено тілесні ушкодження, від яких останній помер у лікарні.

Після пострілів в ОСОБА_5 ОСОБА_3 за попередньою домовленістю поїхав на автомобілі у визначене ОСОБА_2 місце, і з метою приховання знарядь вчинення
злочину втопили у водоймі вогнепальну зброю, з якої був здійснений постріл у потерпілого, а автомобіль, з якого ОСОБА_3 стріляв у ОСОБА_5, спалили.

Окрім того, ОСОБА_2 придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, – амфетамін вагою 2,2232 г, що є великим розміром, переніс цю речовину у свій
автомобіль, де зберігав без мети збуту.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим та засудив ОСОБА_2 за ст. 257, ч. 3 ст. 28 — п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 — ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 КК. За цим же вироком ОСОБА_3 визнано винуватим та засуджено за ст. 257, ч. 3 ст. 28 — п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 — ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК.

Апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 263 КК на підставі ст. 417 КПК, а кримінальне провадження в цій частині закрив у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати. Цей же вирок щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 змінив, виключив із мотивувальної частини вироку обставину, що обтяжує покарання ОСОБА_3 — рецидив злочинів.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: колегією суддів ККС не встановлено допущення судами таких порушень КПК, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, або спростовували б правильність висновків суду щодо доведеності винуватості ОСОБА_3 і ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованих їм злочинів та правильності кваліфікації їх дій.

Суд апеляційної інстанції визнав помилковим твердження сторони захисту про те, що метою створення організованої групи є вчинення двох і більше злочинів.
При цьому апеляційний суд послався на усталену практику, згідно з якою під
організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК) належить розуміти внутрішньо стійке об’єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Бандою ж необхідно визнавати озброєну організовану групу або злочинну організацію, яка попередньо створена з метою вчинення кількох нападів на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб або одного такого нападу, який потребує ретельної довготривалої підготовки.

З урахуванням наведеного, а також того, що всі наявні докази свідчили про
ретельне та довготривале готування обвинувачених до одного нападу на ОСОБА_5, суд апеляційної інстанції визнав доводи сторони захисту про неправильну кваліфікацію дій засуджених за статтями 28 та 257 КК необґрунтованими.

На спростування доводів сторони захисту про те, що ОСОБА_3 і ОСОБА_2 не усвідомлювали про існування банди, а підготовка до нападу не мала для ОСОБА_3 довготривалого та ретельного характеру, суд апеляційної інстанції зазначив, що обвинувачений ОСОБА_2, як убачається з досліджених місцевим судом доказів, брав участь у розробленні плану злочинних дій та на всіх стадіях вчинення організованою групою злочину здійснював збір інформації про потерпілого, місця його проживання, розпорядок дня, маршрути слідування, наявність транспортних засобів, доводив до ОСОБА_3 місця розміщення та способу стрільби, спільно з іншими учасниками злочинної групи придбав вогнепальну зброю та патрони, забезпечував учасників транспортними засобами, відповідно до розробленого плану вбивства забезпечив підготовлений для вчинення злочину автомобіль, здійснював знищення засобів вчинення злочину, забезпечував під’їзд на місце вчинення злочину та шлях відходу після його скоєння, а обвинувачений ОСОБА_3 відповідно до відведеної йому ролі, брав активну участь на стадії готування до вчинення злочину та безпосередньо у його вчиненні, отримував та беззаперечно виконував вказівки ОСОБА_2, стріляв у потерпілого і безпосередньо знищував засоби вчинення злочину.

Суд апеляційної інстанції також зазначив, що бандитизм є окремим різновидом
спільної злочинної діяльності, специфічними проявами якої в цьому разі є організація озброєної банди та участь у ній або у вчинюваному нею нападі. Для притягнення особи до відповідальності за ст. 257 КК достатньо вчинення нею хоча б одного з цих діянь.

Колегія суддів ККС у цілому погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про обґрунтованість кваліфікації дій засуджених за ч. 3 ст. 28 — 257 КК.

Відповідальність за ст. 257 КК настає у разі організації озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі. Зі змісту цієї статті не вбачається, що метою створення банди має бути вчинення кількох нападів.

Як установлено матеріалами провадженнях, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 визнані
винуватими не тільки у вбивстві ОСОБА_5, а й у вчиненні іншого кримінального
правопорушення, а саме у придбанні вогнепальної зброї.

З урахуванням наведеного доводи захисників про безпідставну кваліфікацію дій засуджених за ч. 3 ст. 28 – ст. 257 КК є необґрунтованими.

У провадженні висловлено окрему думку.

Детальніше з текстом постанови ВС від 26.07.2022 у справі No 727/7987/20 (провадження No 51-3891км21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105505293. Окрема думка – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105505294.