Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання”, Ася Тарасова – адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності, види дисциплінарних стягнень, принцип конфіденційності, вимоги прийняття доручень, про стадії відносин адвоката з клієнтом.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ:

 • Дисциплінарні стягнення лише за винні порушення.
 • Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути
 • підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА.
 • Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку.
 • Звинувачення Адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях.
 • Усі сумніви щодо доведеності вини Адвоката тлумачаться на його користь.

Відповідно до Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка може мати наслідком притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, може бути особа, якій стало відомо, що адвокат припустився деяких порушень.

Люди, які не пов’язані з вами жодними відносинами можуть бути також скаржниками, але закон покладає на цих осіб обов’язок по доказуванню того, що адвокатом були допущені певні порушення.

Закон визначає, що неможливо зловживати правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргами на адвокатів.

Також отримання негативного результату по справі не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Якщо сталося так, що стосовно вас надійшла скарга до КДКА регіону, в першу чергу варто звернути увагу на:

 • -Закон України про адвокатську діяльність
 • -Правила адвокатської етики
 • -Нормативні акти, які розміщені на сайті КДКА регіонів і на сайті Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Скарга повинна бути вмотивована, повинна містити докази тих доводів, які виклав скаржник в скарзі.

Відповідно до частини 3 статті 33 Закону скарга подається за адресою робочого місця адвоката, яка внесена в ЄРАУ.

На сьогодні, велика кількість адвокатів має декілька адрес робочого місця. В такому випадку, скарга подається за основним робочим місцем адвоката.

Протягом 3-ох днів, коли відбулися зміни до тих відомостей, які були розміщені в ЄРАУ, адвокат повинен внести зміни.

Член дисциплінарної палати відповідно до частини 2 статті 38 Закону має право, але не зобов’язаний, зробити певні запити для отримання певної інформації.

На засіданні дисциплінарної палати, на якому розглядаються ті обставини та доводи сторін щодо того чи здійснив адвокат порушення, вирішується питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності з застосування певного дисциплінарного стягнення або відмову в притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності. Сторони обов’язково запрошуються на це засідання.

Якщо вас не було запрошено на засідання дисциплінарної палати, це є підставою для скасування рішень.

Існують 3 види дисциплінарних стягнень:

 1. Попередження – застосовується до адвокатів, які вперше притягаються до дисциплінарної відповідальності.
 2. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю та позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

В яких випадках застосовується до адвоката такий вид дисциплінарного стягнення, як “Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю”:

 • порушення присяги адвоката України
 • розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
 • заподіяне протиправними діями адвоката пов’язаними із здійсненням ним адвокатської діяльності значної шкоди клієнту, якщо така шкода встановлена судовим рішенням, що набрало законної сили.
 • систематичне або грубе разове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури.

Якщо стосовно вас містяться відомості, що ви порушили правила адвокатської етики, варто звернути увагу на те, яка редакція правил адвокатської етики розповсюджується на той час, який вказує скаржник у своїй скарзі.

Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.

Дисциплінарна відповідальність адвоката, як наслідок недотримання вимог ПАЕ під час прийняття доручень від клієнта.

Існують 3 стадії у відносинах адвоката з клієнтом:

 1. Стадія прийняття доручення
 2. Стадія виконання доручення
 3. Стадія завершення доручення

Практичні рекомендації на стадії прийняття доручення:

Особи від яких адвокат може прийняти доручення – це є клієнт і особа, яка діє в інтересах клієнта.

Перед тим, як укласти договір про надання правової допомоги і увійти в певні відносини з клієнтом, також оформлюють ті документи, які передбачені Законом про захист персональних даних.

Адвокат несе відповідальність у разі розголошення адвокатської таємниці тими особами, з якими адвокат пов’язаний трудовими відносинами, усіма особами, які мають доступ адвокатської таємниці.

Адвокат зобов’язаний отримати письмовий документ, про те, що ці особи попереджені про те, що вони повинні зберігати адвокатську таємницю.

Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення Клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення. Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.

Адвокату забороняється приймати доручення:

 • якщо результат, якого бажає Клієнт, або засоби його досягнення на яких Клієнт наполягає, є протиправними, або якщо доручення Клієнта виходить за межі професійних прав і обов’язків Адвоката (стаття 19 ПАЕ) ;
 • якщо виконання доручення може призвести до розголошення відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці, крім випадків наявності письмової згоди Клієнта (стаття 22 ПАЕ) .

Дисциплінарна відповідальність адвоката, як наслідок недотримання вимог ПАЕ на стадії виконання доручення клієнта.

Дія принципу конфіденційності починається навіть з того моменту, коли особа звернулась до вас. Саме звернення до адвоката вже передбачає дотримання ним принципів адвокатської таємниці.

Вимоги до Адвоката на стадії виконання Адвокатом доручення

 1. Дотримання принципу законності – заборона незаконних та неетичних засобів (стаття 25 ПАЕ)
 2. Інформування Клієнта про хід та результати доручення, законні права та обов’язки Клієнта ( стаття 26 ПАЕ)
 3. Дотримання принципу добросовісності. Підстави для відмови в укладанні договору про надання правової допомоги:
 • 1. В разі конфлікту інтересів.
 • 2. Доручення на виконання виходять за межі професійних прав і обов’язків Адвоката.
 • 3. Результат якого бажає Клієнт або засоби його досягнення є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, ПАЕ.
 • 4. Адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом.
 • 5. Виконання договору може призвести до розголошення адвокатської таємниці.
 • 6. Адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо.
 • 7. Виконання договору може суперечити інтересам Адвоката, членам його сім’ї,професійним обов’язкам, інших обставин, пов’язаних з конфліктом інтересів.