Віндикаційний позов застосовується тоді, коли між сторонами немає договірних відносин: суддя ВС Сергій Погрібний

Суддя Верховного суду Сергій Погрібний прочитав лекцію на тему «Захист права власності в цивільному судочинстві: практика Верховного Суду», під час якої йшлося про застосування різних способів захисту цивільних прав, зокрема віндикаційного позову, позову про визнання права власності та негаторного позову.

Про це повідомляє Судова влада.

За загальним правилом, зауважив він, віндикаційний позов застосовується тоді, коли між сторонами немає договірних відносин. Так, у постанові КЦС ВС від 6 липня 2022 року у справі № 521/20396/18 зазначено, що коли спір стосується правочину, укладеного самим власником, тоді його відносини з контрагентом мають договірний (зобов’язальний) характер, що зумовлює і можливі способи захисту його прав та правомірних інтересів. Водночас, коли власник та фактичний володілець майна не перебували в договірних відносинах один з одним, власник може використовувати речово-правові способи захисту. Також у цій постанові КЦС ВС зазначив, що некоректне формулювання вимог позову (позивач просив повернути майно, а не витребувати від добросовісного набувача) не може перешкоджати захисту порушеного права особи, оскільки надміру формалізований підхід щодо дослівного розуміння вимог позову суперечить завданням цивільного судочинства.

Доповідач навів практику ВС щодо надання права на віндикаційний позов учасникам інших цивільних відносин (у відносинах з інвестування житлового будівництва, з приводу іпотеки); недопущення задоволення віндикаційного позову, пред’явленого до добросовісного набувача майна, що попередньо було придбане на прилюдних торгах, у порядку виконання судового рішення.