ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків між судами для забезпечення обов’язкових виплат працівникам апаратів судів

З метою забезпечення рівномірного розподілу бюджетних коштів для виплати обов’язкових складових заробітної плати працівникам апаратів судів Вища рада правосуддя погодила перерозподіл бюджетних видатків державного бюджету між територіальними управліннями Державної судової адміністрації України (щодо місцевих загальних судів) та судами за рахунок бюджетних асигнувань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та територіальних управлінь ДСА України.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Функції головного розпорядника коштів на фінансове забезпечення судів (крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів) здійснює Державна судова адміністрація України.

Розподіл видатків державного бюджету у системі ДСА України визначено у додатку № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя погоджує в установленому порядку перерозподіл бюджетних видатків між судами.

25 березня 2021 року до ВРП надійшов лист ДСА України про фінансове забезпечення судів із пропозиціями щодо перерозподілу видатків державного бюджету.

ВРП невідкладно внесла до порядку денного засідання 25 березня 2021 року вказане питання та погодила запропонований ДСА України розподіл коштів згідно з розрахунками, наданими ДСА України в додатку до листа, згідно з яким запропоновано перерозподілити бюджетні асигнування в розрізі судів на загальну суму 79,087 млн гривень, із них 68,496 млн гривень на оплату заробітної плати працівникам апаратів судів та 10,591 млн гривень нарахувань на оплату праці.

Вказані кошти пропонується розподілити між територіальними управліннями ДСА України (щодо місцевих загальних судів) та судами, у яких на сьогодні найменший рівень забезпечення обов’язкових виплат працівникам апаратів судів.