Виключення зі строку покарання, строку попереднього ув’язнення, зарахованого судом на підставі ч. 5 ст. 72 КК, є іншим випадком, передбаченим ч. 1 ст. 421 КПК, який погіршує становище обвинуваченого

Рішення апеляційного суду, яким виключається з резолютивної частини вироку місцевого суду застосування ч. 5 ст. 72 КК, повинно ухвалюватися судом апеляційної інстанції у формі вироку.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, призначаючи ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі, на підставі ч. 5 ст. 72 КК зарахував йому у строк покарання строк його попереднього ув’язнення з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 1 день позбавлення волі.

Апеляційний суд ухвалою змінив цей вирок, виключивши з резолютивної частини вироку застосування ч. 5 ст. 72 КК.

Підстави розгляду кримінального провадження ОП

Необхідність відступити від висновків, викладених в раніше ухвалених рішеннях ККС, про форму рішення суду апеляційної інстанції за результатами перегляду вироку місцевого суду у разі виключення апеляційним судом із резолютивної частини вироку рішення про застосування ч. 5 ст. 72 КК.

Позиція ОП

Скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. При цьому ОП відступила від висновку, викладеного в ухвалі колегії суддів Першої судової палати ККС від 23.06.2022 у справі № 295/2309/17, та погодилася з висновком, викладеним у постанові Третьої судової палати ККС від 12.02.2020 у справі № 428/6337/18.

Обґрунтування позиції ОП

Виключивши з резолютивної частини вироку місцевого суду рішення про застосування щодо ОСОБА_1 ч. 5 ст. 72 КК, апеляційний суд погіршив його становище.

Встановлене у ч. 5 ст. 72 КК правило зарахування строку попереднього ув’язнення безпосередньо пов’язане з тим обсягом правообмежень, які особа
зазнає у зв’язку із вчиненим злочином, та впливає на призначене покарання
шляхом визначення його кінцевої тривалості (збільшення або зменшення такого
строку відбування покарання) чи звільнення від його відбування, заміну невідбутої частини покарання більш м’яким, строки судимості та інші передбачені КК кримінально-правові наслідки для особи. Тобто, вказана норма
впливає на кримінально-правове становище засудженої особи (покращує або
погіршує його).

Висновок

Виключення зі строку призначеного особі покарання строку її попереднього ув’язнення, зарахованого судом першої інстанції на підставі ч. 5 ст. 72 КК, є тим «іншим випадком», передбаченим ч. 1 ст. 421 КПК, який беззаперечно погіршує правове становище обвинуваченого, оскільки впливає на визначення кінцевої тривалості покарання, яке особі потрібно реально відбувати. Враховуючи системний аналіз статей 408, 420 та 421 КПК, рішення апеляційного суду, яким виключається з резолютивної частини вироку місцевого суду рішення про застосування щодо особи положень ч. 5 ст. 72 КК, повинно ухвалюватися судом апеляційної інстанції у формі вироку.

У провадженні висловлено окрему думку.

Постанова ОП ККС ВС від 03.04.2023 у справі № 930/2622/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/110144436

Окрема думка https://reyestr.court.gov.ua/Review/110144492