Виправдання у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією та побудова стратегії захисту: адвокат Горох

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури «Виправдання у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: побудова стратегії захисту», Олексій Горох, адвокат, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, заступник голови Комітету з кримінального права та процесу НААУ, експерт в галузі кримінального права та процесу, автор понад 150 наукових праць, член комісії з питань правової реформи при Президентові України, розповів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією: поняття, види, правові наслідки.

Адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією – це діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність.

Закон України «Про запобігання корупції» Стаття 22. встановлює обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. В цьому положенні зазначено, що забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою:

 • одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб
 • використовувати будь-яке державне чи комунальне майно
 • використовувати кошти в приватних інтересах.

З урахуванням цього, корупцію можна визначити, що це – використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб, або обіцянка (пропозиція) чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Правові наслідки вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією:

 • Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом (ч. 5 ст. 65)
 • За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в ч. 1 статті 3 Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правої та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 • Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 • Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з запобігання корупції (ч. 1 ст. 59).
 • Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом (ч. 4 ст. 59).
 • Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку (ст. 66).
 • Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави за рішенням суду в установленому законом порядку

Обсяг цих правообмежень доволі значний у застосуванні стосовно підозрюваної особи в корупції, тому є запит на правовому допомогу у адвокатів, щодо представництва у цих справах. Опонентами в цій частині, відповідно до Статті 255., виступають:

 • уповноважені на те посадові особи Національної поліції (за винятком правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище);
 • уповноважені на те посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище)
 • прокурор

Стосовно поняття корупційного подарунку, то в Законі України «Про запобігання корупції» Стаття 1. визначається, що подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають (одержують) безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Подарунок необхідно відмежовувати від:

 • неправомірної вигоди
 • благодійної допомоги
 • предмету удаваного правочину.

Забороняється одержувати подарунок для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і це повинно розглядатися як злочин (ст. 354, 368, 368-4 КК).

В силу роз’яснень Статті 9.КУпАП, адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.