Законопроект щодо удосконалення судового контролю за виконанням судових рішень потребує доопрацювання: адвокатура

Відповідний правовий аналіз проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення судового контролю за виконанням судових рішень у господарському і цивільному судочинстві» (реєстр. № 7042 від 11 лютого 2022 року) здійснив Комітет з цивільного права та процесу НААУ.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Проектом Закону пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс України та Цивільний процесуальний кодекс України положеннями, які наділяють суд повноваженнями зобов’язувати боржника подати до суду звіт про виконання судового рішення.

За результатами здійсненого правового аналізу НААУ підтримує основну ідею Законопроекту (у частині внесення змін до ЦПК) та Законопроект в цілому, за умови врахування висловлених пропозицій та зауважень. Без такого врахування прийняття Законопроекту загрожує плутаниною і нерозумінням порядку звернення та остаточного здійснення контролю за виконанням судових рішення.

Більш детально із пропозиціями та зауваженнями можна ознайомитися за посиланням.