Застосування доктрини «проникнення за корпоративну завісу»: Постанова КГС ВС

Учасник ТОВ (який володіє часткою у розмірі 37,5 % статутного капіталу) звернувся з позовом до ТОВ про визнання недійсним рішення загальних зборів ТОВ, статуту ТОВ у новій редакції, скасування реєстраційної дії щодо ТОВ.

Рішенням господарського суду позов задоволено повністю. Апеляційний господарський суд ухвалою закрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою ліквідатора ТОВ на підставі п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України, оскільки було встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених у витягу з ЄДРЮОФОПГФ, щодо відповідача у цій справі внесено запис про припинення юридичної особи за рішенням засновників.

Цією ж ухвалою суд закрив апеляційне провадження за скаргою другого учасника ТОВ (який володіє часткою у розмірі 62,5 % статутного капіталу) відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 264 ГПК України, оскільки після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов’язки, встановлено, що цим судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов’язки такої особи не вирішувалося.

Учасник ТОВ, який володіє часткою у розмірі 62,5 % статутного капіталу, звернувся з касаційною скаргою до КГС ВС. Направляючи справу № 910/15925/18 до апеляційного господарського суду для продовження розгляду, КГС ВС акцентував увагу, зокрема, на такому.

Проникнення за «корпоративну завісу» або нехтування правосуб’єктністю компанії може буде виправданим лише за виключних обставин, зокрема, якщо точно встановлено, що компанія не може звернутися до конвенційних установ через органи, утворені згідно з її статутом, або, у випадку ліквідації, через її ліквідаторів [див. рішення у справі «Агротексім та інші проти Греції» (Agrotexim and Others v. Greece), від 24 жовтня 1995 року, пункт 66, Серії А № 330-A].

ВС дійшов висновку, що у цій справі існують виключні обставини, зокрема такі: 1) судовим рішенням у справі, що переглядається, за позовом учасника товариства, який володіє часткою у розмірі 37,5 % статутного капіталу, було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ, у тому числі з питання порядку денного, яке прямо стосується другого учасника ТОВ (про обрання членом наглядової ради); 2) скаржник є другим учасником товариства, який володіє часткою у розмірі 62,5% статутного капіталу; 3) саме товариство, яке є відповідачем у справі, не має здатності особисто здійснювати процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді, оскільки юридична особа є такою, що припинилася в результаті ліквідації, а спір у справі про відміну проведеної державної реєстрації припинення остаточно не вирішений, отже, закриття апеляційного провадження за скаргою другого учасника ТОВ на підставі п. 3 ч. 1 ст. 264 ГПК України є помилковим.

Також суд апеляційної інстанції, постановивши згідно з п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України ухвалу про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ з підстави припинення юридичної особи, допустив порушення норм процесуального законодавства.

З повним текстом постанови КГС ВС від 1 липня 2020 року у справі № 910/15925/18 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/90362362.