Звернення ГРД до Президента не призначати суддів спрямований на поглиблення кадрової кризи: ВРП

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

З приводу звернення Громадської ради доброчесності до Президента України із проханням залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення суддів вважаємо за необхідне зазначити таке.

ВРП керується у своїй діяльності виключно нормами законів. Рада внесла Президенту України подання про призначення тих суддів, щодо яких колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами кваліфікаційного оцінювання прийняла рішення про відповідність займаній посаді. Факт проходження чи непроходження суддею кваліфікаційного оцінювання підтверджується рішенням колегії ВККС, а не пленарним складом Комісії. Про це йдеться у пункті 20 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до Закону України № 679-IX у період відсутності повноважного складу ВККСУ Вищій раді правосуддя надані повноваження без рекомендації чи подання ВККСУ вносити Президенту України подання про призначення на посаду судді, повноваження якого припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який його було призначено, якщо до набрання чинності цим Законом колегією ВККСУ було визнано суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Національним законодавством не передбачено, що ВРП має висувати якісь додаткові вимоги до рішення ВККСУ про відповідність судді займаній посаді. Процедуру підтвердження рішення колегії ВККСУ пленарним складом Комісії, на чому наполягає ГРД, застосувати неможливо. У листопаді минулого року Законом України № 193-IX було припинено повноваження членів ВККСУ, і на сьогодні відсутній повноважний склад цього органу. Внаслідок цього всі процедури, які були започатковані і проводилися Комісією, припинилися. Зокрема, було заблоковано кваліфікаційне оцінювання суддів, призначення на посади, проведення конкурсів на заміщення вакантних посад.

Для вирішення проблеми кадрового забезпечення судів на тимчасовий період Законом № 679-IX була запроваджена спеціальна процедура внесення ВРП Президенту України подання про призначення судді на посаду, якщо колегія ВККСУ визнала суддю таким, що відповідає займаній посаді. Дія цього спеціального перехідного закону поширюється виключно на суддів, які не здійснюють правосуддя через закінчення повноважень. 

Відповідно до статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ВРП приймає рішення про внесення чи відмову у внесенні Президенту подання, керуючись власною оцінкою обставин, пов’язаних із кандидатом на посаду судді, та його особистих якостей. При цьому Рада досліджує матеріали суддівського досьє, інформацію, викладену у висновку Громадської ради доброчесності, заслуховує пояснення судді. Якщо Вищою радою правосуддя не встановлені обставини, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення, таке подання направляється Главі держави.