Допит лікаря в судовому процесі: від «так» у цивільному до «ні» у кримінальному: адвокат Валах

Під час заходу з підвищення кваліфікації у Вищій школі адвокатури на тему “Допит лікаря в судовому процесі: від «так» у цивільному до «ні» у кримінальному”, Валах Вікторія, адвокат, кандидат юридичних наук, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, член Комітету з сімейного  права НААУ, член Європейської асоціації медичного права, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова розповіла, що у лікарів є певні обставини, які становлять особливості їх свідоцького імунітету.

Відповідно п.42 ст.65 КПК : «Не можуть бути допитані, як свідки медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя особи – про відомості, які становлять лікарську таємницю»

Нова редакція ст.70 ЦПК виключає медичних працівників з переліку осіб, які не можуть бути допитані в якості свідків. Цивільний процес допускає можливість допитати медичних працівників у рамках цивільної справи. У випадку, коли медичний працівник не бажає бути допитаним, як свідок, потрібно звернутися до норм Цивільного кодексу, норм Основ законодавства України про охорону здоров’я, які містять норми щодо лікарської таємниці. Посилаючись на ці норми, пишеться заява до суду від імені клієнта, посилаючись на те, що відомості, які будуть розголошені в цивільному процесі, становлять лікарську таємницю і відповідно не можуть бути розголошеними.

До медичної лікарської таємниці відносяться:

  • Факт звернення за медичною допомогою
  • Стан здоров’я пацієнта
  • Медичне обстеження, огляд та їх результати
  • Діагноз
  • Інші відомості (стан здоров’я близьких та родичів пацієнта, шкідливі звички, особливості психіки, тощо)

Щоб допитати лікаря, потрібно подати клопотання, в якому потрібно обґрунтувати доцільність такого допиту. Обов’язково повинна бути згода пацієнта на допит лікаря. Згода має бути написана власноруч пацієнтом із зазначенням, які саме відомості, у якому об’ємі та з якою метою можуть бути розголошені.

Якщо пацієнтом є дитина, то обов’язкова наявність згоди обох батьків. Наявність такої згоди дозволяє допитати лікаря в кримінальному процесі незважаючи на його свідоцький імунітет.

При не дотриманні таких умов, докази отримані при допиті лікаря є недопустимі, і при винесенні вироку не будуть враховані судом.