Ідеальний контракт: про тонкощі укладання та можливі наслідки юридичною англійською розповіла Людмила Колодник

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся вебінар за напрямком підготовки правників Legal English: «Key Clauses for Forming a Perfect Contract», який провела Людмила Колодник, очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ, юрист, філолог, викладач спеціалізованого курсу «Legal English».

Захід розпочався з обговорення думки Warren Buffett стосовно тонкощів укладення контракту та можливих наслідків, які можуть виникнути, якщо не врахувати всіх особливостей положень кожної угоди: «Itisimpossibletounsignacontract, sodoallyourthinkingbeforeyousign».

Наступним кроком було ознайомлення слухачів із тематичним вокабуляром, під час якого лектор візуалізувала для слухачів словник термінів та проговорила кожне поняття, надавши переклад з коментарями.

Також на цьому етапі вебінару, слухачі ознайомились з англомовним визначенням терміну «контракт» (for two or more different people or groups to make a formal, legally binding agreement (either spoken or written) та прикладами даного поняття в контексті, а саме: We contracted a new firm of builders to complete the work. Лектор підкреслила, що термін «contract» може вживатися не тільки як іменник, але як і дієслово, а саме:

 • Dewey, Cheatem & Howe is the law firm whom Treasury contracted with for many of its most significant legal dealings.
 • Plaintiff Corporation contracted to purchase the buildings.

У вступній частині вебінару, Людмила Колодник наголосила на важливості елементів, які повинен містити кожен контакт за англо-американською системою права:

 • agreement between the parties (домовленість між сторонами);
 • аn intention (намір створити певні юридичні відносини);
 • сertainty as to the terms of the agreement (впевненість щодо умов угоди);
 • capacity to contract (правоздатність, дієздатність до укладення контракту);
 • consideration (взаємне задоволення, яке повинна мати угода, контракт, договір).

Далі мова йшла про строки виконання зобов’язань за контрактом, які є вкрай важливими та не повинні порушуватись сторонами такого контракту. В англомовних договорах досить часто можна зустріти сталий вираз Time is of the Essence, тобто – строк є істотною умовою, наголосила лектор. Цей вираз Time is of the Essence, пояснила Людмила Колодник використовується в контрактному праві таких країн як Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та інші країни Співдружності Націй, США. Однак, у США він вживається у значенні «the need for timely completion», тобто вказуючи на те, що одна або декілька сторін контракту повинні виконати його до узгодженого такими сторонами строку, інакше затримка призведе до матеріальної шкоди. Крім цього, Людмила Колодник підкреслила, що у тих випадках, коли строк за контрактом називається «істотним», порушення такого строку буде зазвичай давати право іншій стороні розірвати контракт (наприклад, будь-які затримки розглядаються як принципове порушення договору).

Наступним етапом вебінару було наведення лектором практичного прикладу формулювання пункту договору «Time of the essence»:«Time shall be of the essence of this contract, both as regards the dates andperiods specifically mentioned and as regards any dates and periods which maybe substituted for them by agreement in writing between the parties». Vocabulary: the phrase ‘substituted for’ means to replace with. In this clause if the agreed dates and periods are changed by agreement between the parties, time will still be of the essence in relation to the new dates and periods

Далі Людмила Колодник продовжила розповідати про retention of title (ROT) clause та дала визначення цьому пункту договору, а саме: retention of title (ROT) clause is a provision in a contract for the sale of goods which means that the seller retains legal ownership of the goods until certain obligations are fulfilled by the buyer – usually payment of the purchase price.

Наступним кроком було обговорення з учасниками термінів best endeavours (usually called best efforts in the United States) and reasonable endeavours (or reasonable efforts in the United States). Людмила Колодник запропонувала для обговорення слухачів пункт best endeavours clause: «If the unresolved dispute is having a material and adverse effect on the Project, the Parties shall use their best endeavours to achieve an expeditious resolution of the dispute». Vocabulary: ‘material’ in this context means significant, and ‘adverse’ means harmful. The word ‘expeditious’ is frequently used in legal contexts to mean quick.

Цікавим для учасників заходу виявився наступний коментар лектора по те, що liquidateddamages є специфічним терміном англійського права, який не має точного відповідника в українському законодавстві і перекладати його слід як заздалегідь оцінені збитки, тобто передбачена у договорі сума компенсації, яка повинна бути виплачена у разі порушення зобов’язання однією зі сторін незалежно від того, чи відповідає вона розміру реальних збитків, спричинених таким порушенням. Liquidated damages – compensation that is agreed to in a contract and that will be paid to the non-breaching party in the event of a breach. Ex.“If the contractor fails to perform, the redress for any overrun in time is the application of liquidated damages.”

Крім цього, важливим був коментар Людмили Колодник, заздалегідь оцінені збитки та неустойка – різні поняття. Далі, лектор навела приклад Liquidateddamagesclauseв контракті (Contract for Sale of Goods), а саме: «If Seller breaches its obligationto deliver goods in accordancewith the schedule provided forin this contract, Buyer shallhave the option to recover $xper day for each day of delay asliquidated damages».

Наступною частиною заходу було обговорення Людмилою Колодник особливостей пунктів контракту, таких яких

 • Force majeure clause
 • Warranties and Indemnities
 • Сonditions precedent and Conditions subsequent

з наведенням практичних прикладів та поясненням термінології.

Говорячи про особливості юридичного перекладу термінів, які часто можна зустріти в пунктах контракту, лектор звернула увагу на ті, які мають неявне, формально не виражене, приховане правове значення.

Людмила Колодник підкреслила, що існує правило, яке допомагає провести точний переклад таких не простих, на перший погляд, слів та виразів. Перекладаючи імпліцитні терміни, тобто терміни з прихованим значенням, слід провести аналіз смислових одиниць слова (сем), щоб уникнути спотворення сенсу терміна або можливих неточностей. Наступним кроком буде додавання необхідних слів для уточнення поняття. Слід зазначити, що додавання нових слів може змінити структуру словосполучення. Продовжуючи пояснення, керівниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ навели приклади таких термінів, а саме:

 • defective delivery – постачання дефектного товару, помилково перекладати: недіюча ліцензія
 • negative covenant – договірне зобов’язання про утримання від дії, помилково перекладати: безрезультатна угода. Negative covenant is a promise that requires a party to stop or avoid doing something. Ex. “She agreed to a negative covenant not to build more than ten houses on the land.”
 • specific performance – виконання (зобов’язань) в натурі, реальне виконання, помилково перекладати: спеціалізовані характеристики або результати.
 • unique property – виключне право власності, помилково перекладати: унікальне майно

Людмила Колодник фіналізувала вебінар обговоренням судових справ, пов’язаних з тлумаченням положень комерційних англо-американських контрактів, зокрема справи UnionEagleLtdvGoldenAchievementLtd (1997).

Крім цього,керівниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ нагадала правникам 6 простих кроків для укладання контракту:

 • Start with a contract template. …
 • Open with the basic information. …
 • Describe in detail what you have agreed to. …
 • Include a description of how the contract will be ended. …
 • Write into the contract which laws apply and how disputes will be resolved.
 • Include space for signatures.