Інструкція користувача Електронного суду: про нюанси роботи розповіла адвокат Тетяна Рабко

Тетяна Рабко, адвокат, заступниця голови Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності, регіональна представниця Молодіжного комітету НААУ — UNBA NextGen у Донецькій області, Ради Молодіжного комітету – «UNBA NextGen» та Ради Комітету НААУ з питань гендерної політики, провела у Вищій школі адвокатури НААУ майстер-клас на тему: «Електронний суд. З чого почати?».

Лектор розпочала майстер-клас із інформації, що рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21 затверджено Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – Положення про ЄСІТС).

5 жовтня 2021 року було розпочато офіційне функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно телекомунікаційної системи:

  • «Електронний кабінет»;
  • «Електронний суд»;
  • підсистема відеоконференцзв’язку.

Порядок використання підсистеми ЄСІТС «Електронний суд» визначено Інструкцією користувача підсистеми «Електронний суд», затвердженою наказом державного підприємства «Центр судових сервісів» від 22.09.2021 № 74 ОД.

Актуальна діюча редакція цієї Інструкції знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті Адміністратора ЄСІТС за посиланням: https://wiki.court.gov.ua.

21 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» (№ 3200-IX від 29 червня 2023 року).

В огляді закону № 3200-IX лектор звернула увагу, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, та вводиться в дію через 90 днів з дня його опублікування (18.10.2023), крім: цивільного та адміністративного процесу в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, які вводяться в дію через сім місяців з дня опублікування цього Закону (21.02.2024).

Суд буде повертати письмову заяву (клопотання, заперечення) її заявнику без розгляду також у разі, якщо її подано особою, яка відповідно до вимог законодавства зобов’язана зареєструвати електронний кабінет та не зареєструвала його. Процесуальні наслідки, передбачені процесуальним кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до законодавства зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Якщо інший учасник справи відповідно до вимог процесуального кодексу зобов’язаний зареєструвати електронний кабінет, але не зареєстрував його, учасник справи, який подає документи до суду в електронній формі з використанням електронного кабінету, звільняється від обов’язку надсилання копій документів такому учаснику справи. Суд, направляючи такому учаснику справи судові виклики і повідомлення, ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом, зазначає у цих документах про обов’язок такої особи зареєструвати свій електронний кабінет та про можливість ознайомлення з матеріалами справи через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему або її окрему підсистему (модуль), що забезпечує обмін документами.

Якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС чи її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасника справи електронного кабінету суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Якщо судове рішення/повістку надіслано до електронного кабінету пізніше 17 години, судове рішення/повістка вважаються врученими у робочий день, наступний за днем їхнього відправлення, незалежно від надходження до суду повідомлення про їхнє доставлення.

На виконання вимог Закону № 3200-IX Вищою радою правосуддя за поданням Державної судової адміністрації України та після консультацій з Радою суддів України рішенням № 977/0/15-23 від 12.10.2023 було затверджено Зміни до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Пункт 10 Положення викладено у новій редакції: адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої Електронні кабінети в ЄСІТС в обов’язковому порядку. Інші особи реєструють свої Електронні кабінети в ЄСІТС у добровільному порядку.

Пункт 12 Положення доповнено абзацом другим такого змісту: особливості реєстрації Електронних кабінетів суб’єктів, які не мають ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначаються спільним рішенням ДСА України та відповідного державного органу, до сфери управління якого входять такі органи, або ДСА України та такого суб’єкта за відсутності його підпорядкованості.

19 жовтня 2023 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення обов’язків учасників судової справи» (3424-ІХ). Зазначеним Законом вносяться зміни до положень Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, якими передбачається, що обов’язок реєстрації електронного кабінету стосується тих органів державної влади та інших державних органів, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також тих юридичних осіб, які зареєстровані за законодавством України.

Водночас у Законі визначено: якщо процесуальним кодексом встановлено вимогу щодо зазначення у змісті процесуального документа ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру і серії паспорта для фізичних осіб-громадян України, учасник справи, який є органом державної влади або іншим державним органом, не зареєстрованим за законодавством України як юридична особа, або посадовою особою такого органу, звільняється від обов’язку зазначення таких відомостей стосовно себе.

Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами», крім підпункту 1 пункту 2 та підпункту 1 пункту 3 розділу I цього Закону в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, які вводяться в дію через сім місяців з дня опублікування Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

Тетяна Рабко ознайомила учасників заходу з покроковим алгоритмом реєстрації адвокатів в підсистемі «Електронний суд». Було акцентовано увагу, що процедура реєстрації Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису. З покроковою інструкцією реєстрації електронного кабінету в ЄСІТС для адвоката можна ознайомитися за посиланням: http://surl.li/lcauz

Також учасники ознайомились з алгоритмом формування електронного ордеру у підсистемі «Електронний суд». З покроковою інструкцією можна ознайомитися за посиланням: http://surl.li/haick

Тетяна Рабко звернула увагу учасників заходу на найбільш розповсюджені помилки, які можуть виникнути під час первинної реєстрації електронного кабінету в ЄСІТС. Тематична публікація доступна для ознайомлення за посиланням: http://surl.li/lyest

Лектор зауважила, що для перевірки реєстрації користувача в підсистемі Електронний суд необхідно перейти до розділу «Наявність кабінету». Вводимо РНОКПП/код ЄДРПОУ та натискаємо кнопку надіслати запит та у користувача з’являється можливість переглянути інформацію щодо результатів перевірки наявності зареєстрованого Електронного кабінету у підсистемі Електронний суд ЄСІТС.

Крім того, учасникам була надана покрокова інструкція щодо подання позовної заяви у підсистемі «Електронний суд», формування додатків, направлення копії заяви сторонам по спору та сплати судового збору.

Лектор звернула увагу, що 16 листопада 2022 року Велика Палата Верховного Суду по справі № 916/228/22 сформулювала правовий висновок щодо відсутності підстав вимагати сплати судового збору без урахування понижуючого коефіцієнта. Суд прийшов до висновку, що надані Державною судовою адміністрацією України в листі від 29.10.2021 № 10-19326/21 та Вищою радою правосуддя в листі від 30.11.2021 № 28581/0/9-21 роз`яснення, що частина третя статті 4 Закону України «Про судовий збір» не набрала чинності у порядку, встановленому Законом, не змінюють установленого порядку та умов набрання чинності нормативно-правовим актом.

Також, було розкрито питання участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Підсистема відеоконференцзв’язку забезпечує:

1) відео- та звукозапис судових засідань, бронювання (резервування) залів судових засідань, можливість подання учасниками справи під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо);

2) можливість користувачам брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції. Особливості порядку проведення таких засідань можуть встановлюватися відповідними органами та установами системи правосуддя.

Нормативно-правовими актами ДСА України затверджується робота з технічними засобами фіксування судового засідання під час здійснення судового засідання.

Лектор звернула увагу, що у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.09.2023 по справі № 922/1163/22 зазначено, що не розгляд заяви скаржника про проведення судового засідання в режимі відеоконференції призвело до порушення вимоги статті 197 Господарського процесуального кодексу України та принципу рівності сторін. Суд вважає, що залишення без розгляду заяви Відповідача про його участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не повідомлення вчасно останнього про розгляд справи без застосування відеоконференції за результатом розгляду цієї заяви, фактично призвело до порушення порядку належного повідомлення про місце судового засідання, оскільки скаржник мав правомірні сподівання, що він зможе прийняти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду (про що просив у заяві).

У разі сплати стороною відповідного судового збору відповідальна особа суду за заявою сторони засобами підсистеми ЄСІТС:

  • надає особі доступ до відеозапису судового засідання в Електронному кабінеті користувача;
  • надає запис на оптичному диску у вигляді файла.

Лектор також розповіла учасникам про функціонал мобільного застосунку «єСуд» Мобільний застосунок «єСуд» дозволяє:

  • отримувати пуш-повідомлення про надходження до кабінету нових документів та зміну стану справ, у яких користувач є учасником чи учасницею;
  • переглядати справи, провадження, процесуальні документи, що надіслані судом до кабінету;
  • переглядати заяви, клопотання та інші документи, які користувач створив в своєму кабінеті;
  • переглядати довіреності та ордери, що знаходяться в кабінеті користувача;
  • анулювати довіреності та ордери, які видав користувач.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.