Корпоративні конфлікти з посадовими особами товариства: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему: “Корпоративні конфлікти з посадовими особами товариства” Надія Тарасова – адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна розповіла про: посадових осіб товариства, права та обов’язки посадових осіб за договорами/локальними нормативними актами, навела тематичні судові практики.

Хто такі посадові особи товариств/підприємств та чим вони відрізняються від інших працівників?

На відміну від інших працівників, посадові особи мають, в першу чергу, додаткову відповідальність, додаткові штрафи, додаткові обмеження, додаткові підстави для звільнення.

Закон про товариства з обмеженою відповідальністю

Стаття 42 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає посадових осіб ТОВ як:

 • членів виконавчого органу (директор або генеральний директор, якщо це колегіальний виконавчий орган, відповідно, це всі члени виконавчого органу)
 • членів наглядової ради
 • інших осіб, передбачених статутом ТОВ (в жодному іншому нормативному акті немає такої можливості для товариства – визначити в статуті, хто буде посадовими особами)

/фінансовий директор, головний бухгалтер, члени ревізійної комісії, комплаєнс-офіцер, заступник…/

Щодо акціонерних товариств

Стаття 2 Закону «Про акціонерні товариства» визначає посадових осіб АТ як:

 • членів виконавчого органу
 • голову та членів наглядової ради
 • членів ревізійної комісії
 • ревізора
 • голову та членів іншого органу АТ, якщо його утворення передбачено
 • статутом АТ.

Посадовими особами акціонерного товариства не можуть бути:

 • народні депутати України,
 • члени Кабінету Міністрів України,
 • керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади,
 • органів місцевого самоврядування,
 • військовослужбовці,
 • нотаріуси,
 • посадові особи органів прокуратури,
 • суду,
 • служби безпеки,
 • Національної поліції,
 • державні службовці,

крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Мова йде про товариство, про те, де є державна власність.

Членами наглядової ради в акціонерних товариствах можуть бути:

 • лише фізичні особи:

– акціонери

– представники акціонерів

– незалежні директори;

 • член наглядової ради одночасно не може бути членом виконавчого органу/ревізійної комісії/ревізором (щоб запобігти конфлікту інтересів)
 • обираються акціонерами на строк не більше 3-х років,
 • можуть бути переобрані необмежену кількість разів;

Укладається:

– оплатний/безоплатний цивільно-правовий договір (можна укладати з податковою адміністрацією)

– трудовий договір у формі контракта (строковий, з додатковою відповідальністю, з додатковими умовами)

 • Положення про винагороду ( в ПАТ – обов’язково).

Члени наглядової ради в акціонерному товаристві:

 • загальні збори акціонерів можуть достроково припинити повноваження членів НР та одночасне обрати нових членів НР (якщо посадова особа відчуває, що вона не хоче або не може працювати зобов’язана написати заяву про припинення повноважень)
 • заміна члена НР – представника акціонера – в будь-який час, шляхом письмового повідомлення АТ

Коли відбувається дострокове припинення повноважень членів наглядової ради:

/договір припиняється одночасно з припиненням повноважень члена НР/

 • за власним бажанням з письмовим повідомленням за два тижні
 • за станом здоров’я
 • у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду /покарання позбавляє можливості виконувати обов’язки члена НР/
 • смерті/ недієздатності/ обмеженої дієздатності/ визнання безвісно відсутнім/ визнання померлим
 • у разі отримання АТ письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради – представника акціонера
 • з підстав, передбачених статутом.

Члени наглядової ради в ТОВ

Закон України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» – законодавчо закріплена можливість створення Наглядової ради в ТОВ.

 • створення за рішенням Зборів (можна не створювати);
 • повноваження та порядок роботи визначаються статутом;
 • склад – не обов’язково з учасників;
 • трудовий контракт або цивільно-правовий договір (платний чи безоплатний) – може бути іноземна особа без дозволу на працевлаштування;
 • діють добросовісно і розумно в інтересах товариства;
 • повідомляють про конфлікт інтересів;
 • дотримуються правил часткового обмеження конкуренції (Non compete) та принципу нерозголошення корпоративної інформації (Non-disclosure);
 • несуть солідарну відповідальність за збитки товариству;
 • припинення повноважень в будь-який час;
 • можливе тимчасове відсторонення.

Раз в півроку, згідно з наказом, який прийнято в товаристві проводяться анкетування посадових осіб товариства, щодо наявності афілійованих осіб.

Виконавчий орган в акціонерному товаристві обирається, припиняє повноваження за рішенням наглядової ради, у випадку її наявності.

 • колегіальний чи одноосібний;
 • член виконавчого органу не може бути одночасно членом НР чи ревізійної комісії;
 • обирається/припиняє повноваження за рішенням НР (у випадку наявності НР);
 • якщо припинення повноважень виконавчого органу віднесено до компетенції Загальних Зборів Акціонерів, НР може тимчасово відсторонити голову колегіального виконавчого органу, дії чи бездіяльність якого порушують права акціонерів чи товариства;
 • трудовий договір (контракт);
 • припинення повноважень в будь-який час.

Відповідальність посадових осіб товариства:

 • Солідарна відповідальність – декількох боржників перед кредитором.
 • Субсідіарна відповідальність – додаткова відповідальність осіб, які разом з боржником несуть відповідальність у випадках, передбачених законом.