Люди з інвалідністю є повноцінними членами суспільства і потребують комплексної уваги до своїх потреб з боку держави і суспільства: Валентин Гвоздій

Сьогоднішній захід є дуже важливим для висвітлення проблематики доступу до правосуддя осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в Україні.

Про це заявив Валентин Гвоздій, заступник Голови Національної асоціації адвокатів України під час конференції «Cуд без бар’єрів. право на справедливий суд осіб з інвалідністю», організованого Всеукраїнською громадською організацією інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» спільно з Національною асоціацією адвокатів України.

Безумовно, люди з інвалідністю є повноцінними членами суспільства і потребують комплексної уваги до своїх потреб з боку держави і суспільства.

Залучення людей з інвалідністю до суспільного життя, надання соціальних гарантій є однією з основних задач демократичної держави. На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, де людині з інвалідністю в Україні дуже важко навіть вільно пересуватися містом, адже далеко не завжди приміщення, вулиці, вокзали, сквери відповідним чином обладнані. Ще гостріша ситуація з доступом громадян до приміщень органів державної влади, зокрема судів.

Саме цю проблему потрібно нагально вирішувати усіма доступними нам засобами, адже кожна людина повинна мати однакові можливості щодо безперешкодного доступу до приміщень органів державної влади, установ та закладів сфери соціального захисту населення та до правової допомоги.

Зокрема, Конвенція про захист прав людини й основоположних свобод, закріплює право кожного на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку, безстороннім судом у встановленим законом строк. Здійснення цього права є дуже важливим елементом і є можливим лише за умови особливих зусиль з боку держави, оскільки людині з інвалідністю потрібні додаткові умови для соціальної адаптації.

Так, відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів фізичного оточення. Це стосується і судів, більшість приміщень яких на сьогодні не обладнана належним чином.

Відповідно до ст.13 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держави-учасниці забезпечують особам з інвалідністю рівний з іншими ефективний доступ до правосуддя, передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження.

У п. 2 Конвенції передбачено: «Щоб сприяти забезпеченню особам з інвалідністю ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі».

Дана Конвенція набрала чинності для України у 2010 році. Проте, Україні потрібно докласти ще багато зусиль для того, щоб інклюзія в умовах соціально-економічного розвитку держави включала не тільки удосконалення доступу до приміщень та правильного ставлення суспільства до людей з інвалідністю, а також забезпечення соціальних прав та гарантій на працю.

На мою думку, на даному заході нам потрібно сьогодні обговорити можливості вирішення таких питань:

  • забезпечення транспортної, архітектурної та інформаційної доступності осіб з інвалідністю до будь-якого об’єкту. Транспортна доступність — це зручний під’їзд, зручність паркування; архітектурна — це дуже широкий пласт, який також необхідно забезпечити: пандуси, відсутність сходів, порогів, універсальні туалетні кабіни; інформаційна доступність — це можливість людині з інвалідністю сприймати інформацію, обладнання приміщень необхідною навігацією та адаптація сайтів;
  • можливість здійснювати навчання суддів, поліції, працівників пенітенціарної служби та іншого персоналу в системі правосуддя, щодо прав, закріплених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю;
  • створення дійсно інклюзивної судової системи.

Вирішення цих питань забезпечить приділення належної уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю, адже забезпечення універсального доступу до правосуддя, установлення обладнань, додаткових споруд допоможе не тільки консолідації, а й активізації соціально-економічного розвитку.