Нові методи легалізації доходів та видатків громадян vs податкова амністія капіталу”, Данилова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Нові методи легалізації доходів та видатків громадян vs податкова амністія капіталу”, Данилова Мальвіна, доктор юридичних наук, суддя у відставці, перший проректор Науково-дослідного інституту соціальної безпеки, політики, права, фінансів та бізнесу, розповіла про основні положення Закону та про суб’єкти добровільного декларування.

21 липня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» No 1539-ІХ. Закон ухвалений парламентом України 15 червня 2021 року.

Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

На даний момент розробляється дуже багато законопроектів стосовно того, що податкова буде використовувати непрямі способи податкового контролю незадекларованих доходів. Тобто невиконання умов цього Закону призведе до того, що податкова після 1 вересня 2022 року буде слідкувати та використовувати непрямі способи податкового контролю.

На першому етапі після 1 вересня 2022 року будуть перевіряти:

 • Незалежну професійна діяльність
 • Доходи, які отримали від неофіційного роботодавця
 • Надходження коштів із-за кордону
 • Дохід з нерухомого майна
 • Прибуток від інвестицій/подарунків у вигляді коштів
 • Кредити та борги, які були прощені
 • Гроші отримані від продажі нерухомості
 • Кошти від нецільової допомоги та благодійності

Податкова амністія актуальна для тих хто:

 • Приховали від оподаткування іноземні доходи
 • Отримували доходи від продажу криптовалюти і не сплачували податки
 • Отримували заробітну плату « в конвертах»
 • Займалися підприємницькою діяльністю як фізичні особи без сплати податків
 • Здійснювали дорогі покупки – обов’язковий фінмоніторінг

Україна офіційно заявила про свій намір впровадити міжнародний Стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях ( далі CRS-Стандарт) у 2023 році. Це допоможе Україні отримувати додаткові податкові надходження шляхом виявлення випадків ухилення від сплати податків та сприятиме підвищенню рівня дотримання податкового законодавства.

Готується законопроект з непрямими методами визначення доходів.

Основними положеннями цього Закону є:

 • – Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 01 вересня 2021 до 01 вересня 2022 року та передбачає сплату збору з одноразового( спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених Податковим кодексом України;
 • – Подання добровільної декларації не є окремим спеціальним порядком офіційного визнання або підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на активи, щодо яких подається така одноразова добровільна декларації;
 • – Декларант, який має намір скористатися одноразовим спеціальним декларуванням щодо належних йому активів фізичної особи, має право добровільно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику , одноразову добровільну декларацію в порядку та за формою, встановленими органами

До Податкового кодексу було внесено зміни до Пункту 14.1. статті 14 та доповнено підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 такого змісту:

“14.1.280. активи фізичної особи для цілей підрозділу 9 -4 “Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб” розділу XX “Перехідні положення” цього Кодексу – грошові активи фізичної особи, майно, майнові права;

14.1.281. грошові активи фізичної особи для цілей підрозділу 9-4 “Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб” розділу XX “Перехідні положення” цього Кодексу – кошти в національній та іноземній валютах, розміщені на рахунках в українських та іноземних банках, грошові внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, права грошової вимоги (у тому числі кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до фізичної особи, а також активи у банківських металах, пам’ятні банкноти та монети, електронні гроші”.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків (далі – декларант).

Декларантами не можуть бути:

 • особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування.
 • особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

Декларантами не можуть бути особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”.

Об’єктами декларування є активи , розміщені на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 1 січня 2021 року.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року (далі – період одноразового (спеціального) добровільного декларування) та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування в порядку, строки і розмірах, встановлених цим Кодексом, та виконання інших умов, визначених цим підрозділом.