Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців: адвокат Максим Панченко

Під час марафону заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему: “Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців” Максим Панченко – адвокат, д.ю.н., викладач в КНУ ім. Т. Шевченка, Національній академії внутрішніх справ, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, член комітету трудового права НААУ розповів про те, в чому проявляється правовий статус державного службовця, чому до державного службовця підвищенні вимоги і в чому це проявляється, які види дисциплінарної відповідальності є у державного службовця, порядок притягнення державного службовця до різних видів дисциплінарної відповідальності.

Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:

 • аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування
 • забезпечення реалізації державної політики, виконання законів загальнодержавних, галузевих і регіональних програм
 • забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг
 • здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства
 • управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням
 • управління персоналом державних органів та інші повноваження державного органу, визначені законодавством

Державний службовець:

 • обов’язково повинен бути громадянином України.
 • займає посаду державної служби
 • одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету
 • здійснює встановлені для цієї посади повноваження
 • дотримується принципів державної служби.

Державна служба є досить відповідальною для державного службовця, оскільки держава платить гроші з держбюджету і вимоги до держслужбовця є більш суворими ніж для простого працівника.

Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), доручення керівника, видані в межах його повноважень.

Службова дисципліна – це неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне виконання службових обов’язків та правил внутрішнього службового розпорядку.

Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни:

 • не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця
 • виявляти високий рівень культури
 • дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів

Види дисциплінарних стягнень:

 • Зауваження
 • Звільнення
 • Догана
 • Попередження про неповну службову відповідність

Обставини, які пом’якшують відповідальність державного службовця:

 • усвідомлення та визнання своєї провини
 • попередня бездоганна поведінка
 • високі показники виконання службових завдань
 • вживання заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких наслідків
 • вчинення проступку під впливом
 • вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника та інше

Обставини, які обтяжують відповідальність державного службовця:

 • вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів
 • вчинення дисциплінарного проступку повторно
 • вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні
 • вчинення проступку умисно з мотивів неповаги
 • настання тяжких наслідків або заподіяння збитків

Проступки та передбачені за них види стягнень:

Зауваження:

 • недотримання правил внутрішнього службового розпорядку

Догана:

 • прогул держслужбовця, відсутність на службі більше 3 годин в робочий час без поважних причин
 • прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам

Попередження про неповну службову відповідність (дії, які вчинені повторно):

 • дії, що шкодять авторитету державної служби
 • порушення правил етичної поведінки
 • невиконання вимог щодо політичної неупередженості

Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення

 1. Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця.
 2. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця.
 3. Дисциплінарне стягнення до держслужбовця застосовується не пізніше 6 місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після його вчинення.
 4. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні.
 5. Державний службовець має право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи та на оскарження застосованого до нього дисциплінарного стягнення.
 6. Державний службовець може користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника.
 7. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.