Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення: адвокат Панченко

Під час антикорупційного марафону у Вищій школі адвокатури, Панченко Максим, адвокат, доктор юридичних наук, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, член Комітету з трудового права НААУ, розповів про особливості захисту трудових прав викривача та притягнення його до дисциплінарної відповідальності крізь призму судової практики Верховного Суду.

Відповідно Закону України “Про запобігання корупції”, викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Таким чином, викривач – це фізична особа, яка:

 • Володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – фактичними даними про обставини правопорушення, місце і час вчинення, особу, яка вчинила правопорушення.
 • Переконана в достовірності цієї інформації. Ця інформація підтверджує можливе вчинення корупції і може бути перевірена.
 • Отримала цю інформацію під час трудової, професійної, господарської, громадської, наукової діяльності, проходження служби чи навчання.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, особа не може вважатися викривачем, і НАЗК не може розглядати повідомлення від неї.

Повідомити інформацію про корупційні порушення можна спеціальними каналами:

 • Внутрішніми

Керівнику або уповноваженому підрозділу чи особі органу або юридичної особи, де викривач працює;

 • Регулярними

Спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, органам досудового розслідування, органам, відповідальним за здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншим державним органам, установам, організаціям;

 • Зовнішніми

Через засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції» повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

Таке повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Перевірка відбувається у строк не більше 15 днів від дня його отримання або 30 днів (якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо).

Повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону через регулярні або внутрішні канали підлягає попередній перевірці у строк не більш як 10 робочих днів.

Наявність статусу викривача може підтверджуватись документами про повідомлення ним про можливі факти корупційних правопорушень.

Такими документами можуть бути:

 • копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача (зразок додається)
 • копія листа органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних правопорушень
 • копія повідомлення Національному агентству про початок досудового розслідування за участю викривача;
 • копія повідомлення Національному агентству про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин
 • інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних правопорушень

Права та гарантії захисту викривача гарантуються державою, зокрема, через діяльність такого органу, як Національне агентство з питань запобігання корупції. Такі права і гарантії виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього. Поширюється як на особу-викривача, так і на його близьких осіб, перелік яких є вичерпним і надається в ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції».

Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої ЗУ “Про безоплатну правову допомогу”, або залучити адвоката самостійно.

Право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у 5 000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину.

Викривач має право (ч.2 ст.53-3 Закону):

 • 1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;
 • 2) подавати докази на підтвердження своєї заяви;
 • 3) отримувати від уповноваженого органу підтвердження прийняття і реєстрації його повідомлення;
 • 4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 • 5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
 • 6) на конфіденційність;
 • 7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
 • 8) у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;
 • 9) на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
 • 10) на винагороду у визначених законом випадках;
 • 11) на отримання психологічної допомоги;
 • 12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;
 • 13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені ЗУ “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”.

Заходами забезпечення безпеки є:

 • особиста охорона, охорона житла і майна;
 • видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;
 • використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;
 • заміна документів та зміна зовнішності;
 • зміна місця роботи або навчання;
 • переселення в інше місце проживання;
 • поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення;
 • забезпечення конфіденційності відомостей про особу;
 • закритий судовий розгляд.

Рішення про застосування заходів безпеки приймається слідчим, дізнавачем, прокурором, судом, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню кримінальних правопорушень.