Під час касаційного перегляду справ найбільш проблемним для судів попередніх інстанцій є застосування ст. 7 КАС: суддя ВС Білак

Суддя КАС ВС Мирослава Білак під час свого виступу основну увагу звернула на важливість визначення конституційних координат у процесі застосування норм права щодо захисту прав людини під час вирішення спору в адміністративному судочинстві в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Судова влада.

Зокрема, доповідачка сказала, що застосування Конституції як акта прямої дії дозволяє адмінсудам за допомогою своїх рішень звертати увагу суб’єктів владних повноважень на необхідність вилучення з правової системи України явно застарілих норм права, які не відповідають вимогам Конституції та законів, а також принципам верховенства права.

Застосування Конституції в адмінсудочинстві, як правило, обумовлене обставинами конкретної справи, тому єдині підходи складно виробити, хоча деякі особливості на підставі наявної практики під час касаційного перегляду  все ж можна визначити.

У зв’язку з цим під час касаційного перегляду справ найбільш проблемним для судів попередніх інстанцій є застосування ст. 7 КАС України, яка дозволяє не застосовувати явно суперечливі норми закону чи іншого нормативного акта Конституції,  а прийняти  рішення, застосувавши аналогію права чи аналогію закону. Йдеться про труднощі у визначенні критеріїв у власному переконанні судді під час встановлення такої суперечності законів чи інших нормативних актів Конституції. Такі складнощі дуже часто зумовлені застосуванням нерелевантної практики ЄСПЛ у процесі вирішення адміністративного спору.

У разі виникнення труднощів стосовно  визначення критеріїв у власному переконанні судді щодо суперечності норм Конституції допоміжними також можуть бути і юридичні позиції Конституційного Суду України. Ці позиціїі формуються з огляду на потреби реального стану законодавства та особливостей умов його застосування у певний період життя держави і суспільства в Україні. Останніми роками КСУ шляхом здійснення офіційного тлумачення Конституції, яке закріплене в юридичних позиціях його рішень, розкриває  її сутність, що дозволяє КАС разом із судами нижчих інстанцій активно застосовувати положення Конституції як норми прямої дії у своїй практиці.

Мирослава Білак також звернула увагу на важливість дотримання чіткого алгоритму дій суду у разі встановлення такої суперечності норм права Конституції відповідно до ст. 7 КАС України. Йдеться про необхідність звернення до Верховного Суду для вирішення питання стосовно внесення до КСУ подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта, що віднесено до юрисдикції КСУ, про що нерідко забувають суди після ухвалення рішення у справі. Така процедура  важлива для всього конституційного правопорядку в державі і сприяє забезпеченню чистоти правового поля, вилученню застарілих норм права, які призводять або можуть призвести до порушення прав людини, а також узгодженню судової практики. Таке звернення суду до Верховного Суду, на думку судді, є радше обов’язком суду, аніж його правом.

Встановлення застосування процедури судом щодо встановлення суперечності має бути винятком, а не правилом. Тому що права людини згідно зі ст. 3 Конституції «зв’язують» законодавця під час його повноважень, вихід за законні межі яких буде неможливий без ризику втрати його легітимності.

Тому суди повинні здійснювати тлумачення норм права, які підлягають застосуванню, максимально наближено до Конституції, як того вимагає її ст. 8, що закріплює її верховенство в ієрархії системи нормативних актів України. Така максимальна наближеність до приписів Конституції має здійснюватися аж до того моменту, поки суддя не отримає зворотне.