Положення законопроектів 5107 та 5107-1 щодо внесення змін в Закон про безоплатну правову допомогу суперечать положенням ст.4 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, які передбачають, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів

У рішенні №33 від 31 березня Рада адвокатів України вирішила направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністра України, Міністра юстиції України з приводу повернення (відкликання, відхилення) законопроектів № 5107 та доопрацювання законопроекту № 5107-1.

Не може прийматися до уваги посилання на те, що введення Концепції «peer review»спрямоване на підвищення якості надання правової допомоги, оскільки ці питання урегульовані Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до ч.3 ст.2 Закону з метою забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.

Запропонована концепція суперечить положенням ст.4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», які передбачають, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

За положеннями ст.22 цього ж Закону адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

Рада адвокатів України наголошує, що за умови прийняття вищезазначених змін неможливо буде навіть встановити повне коло осіб, винних в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці.