Про правову природу винагороди військовослужбовців за участь в антитерористичній операції

Винагорода за участь в антитерористичній операції не є щомісячним додатковим видом грошового забезпечення, що є складовим елементом грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія, відповідно до статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

02 червня 2021 року Верховний Суд у складі судової палати з розгляду справ
щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду розглянув
касаційну скаргу особи на рішення Житомирського окружного адміністративного
суду від 04 березня 2020 року та постанову Сьомого апеляційного
адміністративного суду від 13 травня 2020 року у справі No 240/11441/19
(провадження No К/9901/13812/20) за її ж позовом до Головного управління
Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі – відповідач, пенсійний
орган) про визнання протиправними дій щодо відмови у перерахунку і виплаті
пенсії з урахуванням у складі грошового забезпечення, з якого призначається
пенсія, фактично отриманих сум щомісячної додаткової грошової винагороди,
винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції, грошової
допомоги для оздоровлення, одноразової премії та інших виплат, з яких було
сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, та зобов’язання вчинити відповідні дії.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивачу з 03 березня 2019 року була призначена пенсія за вислугу років
в порядку та на умовах Закону України від 9 квітня 1992 року No 2262 -XII «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
(далі – Закон No 2262-XII) і, на його думку, без урахування додаткових видів грошового забезпечення, з яких сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Він звернувся до пенсійного органу із заявою про перерахунок та виплату призначеної пенсії з урахуванням у складі його грошового забезпечення, з якого призначається пенсія, фактично отриманих ним сум щомісячної додаткової грошової винагороди, винагороди за безпосередню участь в антитерористичній операції, грошової допомоги для оздоровлення, з яких було сплачено внески на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Проте, відповідач відмовив у перерахунку пенсії і вказав, що виплати, про які зазначав у заяві позивач, не входять до складу грошового забезпечення і тому включатися при обчисленні пенсії не можуть. Зазначений спір став підставою звернення до суду.

Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що грошова допомога на оздоровлення та щомісячна додаткова грошова
винагорода, виплата яких здійснювалася не щомісячно, а одноразово у березні
2018 року та у квітні 2019 року, а також винагорода за участь в антитерористичній операції, яка не є щомісячним (систематичним) додатковим видом грошового забезпечення, не належать до встановленого статтею 43 Закону No 2262-ХІІ переліку видів грошового забезпечення, з якого обчислюється пенсія.

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив частково; рішення Житомирського
окружного адміністративного суду від 04 березня 2020 року та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 13 травня 2020 року скасував в частині, якою відмовлено у задоволенні позову про визнання протиправними дій пенсійного органу щодо відмови у перерахунку і виплаті пенсії з урахуванням у складі грошового забезпечення, з якого призначається пенсія, фактично отриманих сум щомісячної додаткової грошової винагороди та зобов`язання здійснити перерахунок та виплату призначеної пенсії, та в цій частині ухвалив нове рішення про задоволення позову. В іншій частині рішення судів першої та апеляційної інстанцій залишив без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Колегія суддів визначила, що спірними у цій справі є наявність / відсутність у позивача права на включення до грошового забезпечення, з якого обраховується пенсія військовослужбовця, таких видів виплат як: винагорода за участь в антитерористичній операції; щомісячна додаткова грошова винагорода;
грошова допомога на оздоровлення.

Судова палата виходила з того, що питання визначення видів грошового
забезпечення, які враховуються при обчисленні пенсій військовослужбовців
вирішувалось Великою Палатою Верховного Суду. Так, у постанові від 06 лютого
2019 року у справі No 522/2738/17 Велика Палата Верховного Суду сформувала
правовий висновок про те, При обчисленні пенсії не враховується такий складовий елемент грошового забезпечення, як одноразові додаткові види грошового забезпечення, зокрема щорічні, щоквартальні, разові додаткові види грошового забезпечення, крім щомісячних, або тих, що виплачуються раз на місяць.

Встановлюючи, чи відповідає грошова винагорода за участь в антитерористичній операції ознакам щомісячного додаткового грошового забезпечення, Верховний Суд зауважив, що ця винагорода є додатковою виплатою військовослужбовцям, яких залучено до участі у ній. При цьому, виплата винагороди залежить від певних умов та лише в означений період, а також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні після отриманих у такий період поранень (контузії, травми, каліцтва). Тобто, така виплата не є постійною і не має систематичного характеру, а її розмір залежить як від днів участі в антитерористичній операції, так і від виконаних завдань, що визначається наказом командира.

Факт сплати єдиного внеску не є безумовною підставою для включення виплати, з якої цей внесок утримано, до грошового забезпечення, з розміру якого
обчислюється пенсія, та має значення лише для включення до цього грошового
забезпечення його видів з переліку, визначеного статтею 43 Закону No 2262-ХІІ,
який є вичерпним.

Колегія суддів судової палати зробила висновок, що винагорода за участь в антитерористичній операції не є щомісячним додатковим видом грошового
забезпечення, який є складовим елементом грошового забезпечення, з якого
обчислюється пенсія, відповідно до статті 43 Закону No 2262-ХІІ. Відтак, суди
попередніх інстанцій у цій частині дійшли вірного висновку.

Щодо інших спірних питань у цій справі, то Верховний Суд врахував існуючу
сталу практику і зазначив:додаткова грошова допомога має систематичний,
щомісячний характер, належить до додаткових видів грошового забезпечення та відповідно до статті 43 Закону No 2262-ХІІ підлягає врахуванню під час обчислення пенсії позивачу. Такий висновок відповідає позиції Верховного Суду,
викладеній у постанові Великої Палати Верховного Суду від 06 лютого 2019 року
у справі No 522/2738/17. Таким чином, у цій частині суди безпідставно відмовили
у задоволенні позову. Відповідно касаційна скарга у зазначеній частині є обґрунтованою та підлягає задоволенню; грошова допомога для оздоровлення
та одноразові премії не включаються до встановленого частиною третьою статті 43 Закону No 2262-ХІІ переліку видів грошового забезпечення. Таким чином, суди попередніх інстанцій вірно відмовили у задоволенні позову у цій частині, а касаційна скарга є безпідставною.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 02 червня 2021 року у справі No 240/11441/19 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97357218.