Психологія сім’ї та експертиза дитячо – батьківських відносин: адвокат Людмила Гриценко

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Психологія сім’ї та експертиза дитячо – батьківських відносин”, Гриценко Людмила – адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ, розповіла про вихідні дані та статистичні показники.

Верховним Судом було опрацьовано 85 постанов в справах, що пов’язані з сімейними правовідносинами. Це справи, які стосуються: розірвання шлюбу, визначення місця проживання дитини, встановлення побачень з дитиною, позбавлення батьківських прав, повернення дитини до місця її проживання, поновлення батьківських прав тощо) та в справах, що пов’язані з домашнім насильством (про видачу/продовження обмежувального припису).

Фокусом уваги була перевірка Верховним Судом рішень судів першої та апеляційної інстанції в частині оцінки висновків психолога, визнання чи невизнання висновку психолога доказом та доказового значення для справи в цілому.

В силу норм ЦПК України та враховуючи Постанову Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року у справі No 373/2054/16-ц, Верховний Суд не наділений повноваженнями втручатись в оцінку доказів.

В результаті даного аналізу відібрано 12 Постанов Верховного суду. Період ухвалення судових рішень: з 01.01.2019 року по 02.06.2021 року. Постанови розміщені в зворотному порядку, починаючи з червня 2021 року і закінчуючи березнем 2019 року.

Статистика була наступна:

 • В 5 з 12 справ – висновок психолога надавався на запит представника/сторони.
 • У 7 справах, при ухваленні рішення судами було враховано принцип дотримання найкращих інтересів дитини.
 • У 3 справах- під час судового процесу мова йшла про найкращі інтереси дитини;
 • У 2 справах в с/з було заслухано думку дитини;
 • У 1 справі в с/з було оглянуто відеозапис зі зверненням дитини;
 • У 2 справах в с/з допитано психолога як свідка;
 • У 7 справах–в матеріалах справи наявний висновок органу опіки та піклування
 • В 3, з 12 справ, суд визнав висновок психолога належним та допустимим доказом. Аналогічно, в 3 з наведених нижче справ достовірність висновків психолога не викликала у суду сумнівів щодо його повноти та об’єктивності.
 • В 2 справах суд визнав висновки психолога – непереконливими. Аналогічно, в 2 справах суд визнав наявний в матеріалах справи висновок психолога таким, що сам по собі не може бути доказом вчинення насильства. В 3 справах висновки психолога не містили опису методик дослідження, а включали в себе лише висновок і рекомендації.
 • В 3 з 12 справ, психолог у висновку послався на пояснення лише однієї сторони. В 1 з 12 справ – висновок психолога не містив інформації щодо предмета доказування. В 3 з наведених нижче справ психолог не спілкувався з дитиною.
 • В 3 справах психолог встановлював наявність ознак насильства (в т.ч. психологічного), в 2 справах психолог встановлював наявність психологічного стресу для дитини.

Що саме оцінював психолог під час складання висновку:

 • емоційний стан, в якому знаходиться дитина;
 • вплив конкретної ситуації на поведінку та стан (вт.ч. емоційний) дитини;
 • вплив поведінки конкретної людини на емоційний стан, поведінку та стан дитини в цілому;
 • вплив контакту з конкретною людиною на дитину;
 • поведінку під час бесіди/спілкування;
 • зміст бесіди/розмови;
 • висновки проективних методик;
 • відео (запис розповіді дитини)

При ухваленні рішення враховано та застосовано норми міжнародного права – у 8 справах. При ухваленні рішення враховано практику ЄСПЛ – у 9 справах.

Рішення Верховного суду за результатами розгляду касаційної скарги:

 • касаційну скаргу відхилив, оскаржувані рішення залишив без змін – у 9 справах;
 • касаційну скаргу задовольнив частково, оскаржуване рішення змінив в частині викладення
 • мотивувальної частини оскаржуваних рішень – у 1 справі;
 • касаційну скаргу задовольнив частково, скасував оскаржуване рішення і відмовив у видачі обмежувального припису відносно дитини –у 1 справі;
 • касаційну скаргу задовольнив частково, скасував оскаржуване рішення і направив справу на новий розгляд до апеляційного суду – у 1 справі.