Тактика застосування адвокатом досудових видів уникнення кримінальної відповідальності: адвокат Олексій Горох

Під час заходу з підвищення кваліфікації для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Тактика застосування адвокатом досудових видів уникнення кримінальної відповідальності”, Горох Олексій – адвокат, доктор юридичних наук, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, заступник голови Комітету з кримінального права та процесу НААУ, член комісії з питань правової реформи при Президентові України розповів про кримінальну відповідальність, форми її уникнення. Обговорив судові постанови та навів приклади тематичних судових практик.

Кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду (рішення КСУ у справі про депутатську недоторканність від 27 жовтня 1999 р. No 9-рп/99).

Форми уникнення відповідальності можуть бути в двох видах:

 • -уникнення або не настання відповідальності
 • -звільнення від такої кримінальної відповідальності.

Після того, як ми вперше зустрілися з підзахисним рекомендується будувати позицію захисту за таким переліком дій:

 • 1) бесіда з підзахисним;
 • 2) вивчення матеріалів кримінального провадження;
 • 3) збір доказів у справі;
 • 4) вирішення питання про визнання вини;
 • 5) аналіз версії підозри (обвинувачення);
 • 6) висунення зустрічних версій захисту;
 • 7) вибір найперспективнішої версії захисту (формули захисту);
 • 8) аналіз аргументів «за» і «проти» версії захисту;
 • 9) формування захисного висновку.

Звичайно, що в арсеналі дій використовуються різні тактичні прийоми:

 • 1) опитування потенційних свідків;
 • 2) подання адвокатських запитів;
 • 3) подання клопотань про вчинення слідчих та процесуальних дій;
 • 4) проведення експертиз;
 • 5) участь у слідчих та процесуальних діях;
 • 6) оскарження незаконних дій.

Вирішення питання про ставлення особи до підозри. Чи визнає він себе:

 • 1. не винуватим;
 • 2. винуватим частково;
 • 3. винуватим повністю;
 • 4. позиція мовчання.

Розберемо кожну позицію окремо.

Випадки, коли займається позиція «невинуватий»

 • • Коли вирішальне слово залишається за клієнтом.
 • • У випадку, коли адвокат не може зайняти іншу, «альтернативну позицію».

Таку позицію доцільно займати у разі:

 • • відсутності події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК)
 • • відсутності у діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч.1 ст. 284 КПК)
 • • наявність обставин, що виключають кримінальну протиправність (наприклад, необхідна оборона, крайня необхідність)

Позиція «частково винуватий»

 • • не погодження з фактичними обставинами, встановленими стороною обвинувачення;
 • • погодження з фактами, однак не погодження з кваліфікацією вчиненого (інший склад кримінального правопорушення, інші кваліфікуючі ознаки);
 • • часткового погодження з кваліфікацією вчиненого (епізоди, співучасть);

Позиція «винуватий»

Таку позицію варто займати, якщо підзахисний повністю визнає свою вину і кваліфікація не викликає сумніву у захисника.

Позиція «мовчання» варта бути зайнятою у разі:

 • небажання підзахисного давати будь-які свідчення (треба роз’яснити наслідки пасивної поведінки)
 • впевненості у недоведеності підозри або обвинувачення (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК).

Малозначність діяння

Малозначним вважається діяння, яке хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого КК України, однак не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяло і не могло заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі.

Діяння, яке не містить хоча б однієї ознаки складу злочину, не може визнаватись малозначним

У кримінальному процесі України виділяють 2 форми обвинувачення:

державне та приватне.

 • Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення розпочинається лише на підставі заяви потерпілого.
 • Відмова потерпілого, а у випадках, передбачених КПК, його представника від обвинувачення є безумовною підставою для закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.

Звільнення від кримінальної відповідальності – це відмова держави від застосування щодо особи, котра вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України.