СУДОВА ПРАКТИКА

Читати більше
Застосування норм процесуального права у спорах про стягнення заборгованості за кредитним договором: ОП КГС ВС

Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення рішення про відмову в задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин.

Читати більше
Поняття “календарна вислуга років” у цілях призначення пенсій на пільгових умовах

У цілях Закону України № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» календарна вислуга – це вислуга, яка складається з повної кількості календарних днів відповідного періоду

Читати більше
Невиконання вимог статті 38 Закону України «Про іпотеку» щодо повідомлення іпотекодавця про конкретний спосіб задоволення вимог іпотекодержателя не має наслідком настання нікчемності такого правочину

Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ратіо інвест» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Каунт-про» про визнання договорів недійсними та витребування майна

Читати більше
Інститут заміни стягувача у виконавчому провадженні не має використовуватися для усунення недоліків судового розгляду

Заявник просив суд замінити стягувача у виконавчих провадженнях у справі про виселення, оскільки заявник вніс спірну квартиру до статутного капіталу ТОВ, відтак змінився її власник.

Читати більше
Рішення про призначення прокурора у кримінальному провадженні ухвалюється у формі постанови, яку підписує службова особа

За змістом статей 36, 37, 110 КПК України рішення про призначення (визначення) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні, та в разі необхідності – групи прокурорів, що здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, обов’язково повинно ухвалюватись у формі постанови

Читати більше
Спори щодо виконання кредитних договорів, предметом яких є грошові кошти, виражені в іноземній валюті, можуть розглядатися третейськими судами: ВП ВС

Спори за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і під час виконання такого договору, незважаючи на наявність третейського застереження, не можуть бути предметом третейського розгляду

Читати більше
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею балансу відповідно до облікової політики

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Читати більше
Можливість звільнення юридичних осіб від сплати судового збору за майновим критерієм: відступ ВП ВС

Державна фіскальна служба України звернулася до суду з позовом до державного підприємства про стягнення податкової заборгованості. Суд першої інстанції вирішив спір по суті, а апеляційний суд повернув відповідачеві його апеляційну скаргу у зв’язку з несплатою судового збору.

Читати більше
Інформація про вчинення злочину особою, поширена за відсутності обвинувального вироку, який набрав законної сили щодо неї, не є оціночним судженням, а є інформацією, яка порушує її особисте немайнове право

23 грудня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.

Читати більше
Факсимільне відтворення підпису начальника слідчого відділу є порушенням процесуальної форми, що не має наслідком визнання отриманих доказів недопустимими

Використання факсимільного відтворення підпису для посвідчення процесуальних документів не передбачено чинним КПК

Читати більше
Застосування санкцій через порушення вимог законодавства про зовнішньоекономічну діяльність: ВС

Правові питання щодо застосування спеціальної санкції – індивідуального режиму ліцензування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також щодо наявності дискреційних повноважень центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики за наслідками розгляду відповідного подання уповноваженого органу були предметом розгляду об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Читати більше
Дані про стан сп’яніння у момент вчинення правопорушення за ст. 286 КК, не належать до лікарської таємниці, тому отримання зразків для проведення судово-медичної експертизи здійснюється за запитом слідчого

Ураховуючи положення ст. 1194 ЦК, розмір моральної шкоди, який стягується судом із засудженого у разі задоволення цивільного позову, може становити різницю між сумою, що сплачується страховою компанією, до якої звернулися потерпілі, та загальним розміром оціненої ними матеріальної і моральної шкоди.

Читати більше
Дохід, отриманий резидентом від продажу корпоративних прав на території України, є доходом з джерелом його походження з України: КАС ВС

Тому оподаткування операцій з продажу корпоративних прав українських емітентів має здійснюватися за правилами оподаткування інвестиційного прибутку.