Суддя ВС Василь Крат підготував статтю “Значення договору в приватному праві крізь призму практики Верховного Суду”

Автор пояснив значення договору з посиланням на судову практику Верховного Суду, розкрив специфіку договору як джерела регулювання відносин сторін, в тому числі конкретизації прав та обов’язків, та як засобу розподілу «ризиків».

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Він звернув увагу, що основним регулятором договірних відносин є ЦК України, а не окремі закони. Але значна кількість законодавчих актів, що регулюють певну сферу цивільних відносин, містить власну систему, причому з різною модифікацією в їх ієрархії. Це неправильний підхід, який дезорієнтує учасників цивільного обороту.

Василь Крат підкреслив, що, за загальним правилом, договір як універсальний регулятор приватних відносин є підставою для встановлення (зміни чи припинення) приватних прав і обов’язків та інших наслідків саме для його сторін. Інколи, з урахуванням того, що інші особи (не сторони договору) не можуть ігнорувати існування договору між сторонами, а також фактичне та правове становище, яке є його результатом, в законодавстві передбачено спеціальні правила при «інтервенції» в «чужі» договірні відносини.