Заходи захисту повинні відповідати змісту порушеного права і правовій меті, а спосіб – характеру порушення: суддя ВС Уркевич

Обрання ефективних способів захисту потребує більш ретельного вивчення та врахування при складанні позовів і розгляді справ, пов’язаних із захистом земельних прав. У цьому аспекті незамінним професійним інструментом й орієнтиром була і залишається практика Верховного Суду.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Суддя ВС Віталій Уркевич зазначив, що під способом захисту прав та інтересів слід вважати певні дії, спрямовані на попередження порушення або на відновлення порушеного, невизнаного, оспорюваного цивільного права чи інтересу.

У межах категорії способів захисту варто апелювати до таких понять, як належний та ефективний спосіб захисту. Це дуже важливо, оскільки, з одного боку, адвокат, який готує звернення до суду, повинен відповідним чином викласти позовні вимоги, а з іншого боку, суд має закріплений процесуальним законодавством обов’язок відреагувати на таке звернення. Як приклад Віталій Уркевич навів постанову КГС ВС від 8 травня 2018 року у справі № 910/1607/17, де зазначено, що суд і сторона, яка звертається до суду, мають передусім дбати про належний спосіб захисту. Тобто вжиті заходи, про які просить сторона, повинні відповідати змісту порушеного права і правовій меті, до якої прагне суб’єкт захисту, а спосіб – характеру порушення. Також треба враховувати правові наслідки, які спричинило правопорушення.

В аспекті ефективності способів захисту прав слід звертати увагу на Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (зокрема, йдеться про ст. 6 щодо права на доступ до суду і ст. 13 щодо ефективного способу захисту прав), положення якої імплементовано до національного законодавства.

Як наголосив Віталій Уркевич, застосування ефективного способу захисту спричинює реальне поновлення порушеного права або припиняє неможливість задоволення інтересу, а в разі неможливості вказаного – забезпечує отримання відповідного відшкодування.

На прикладі постанови Великої Палати ВС від 19 січня 2021 року у справі № 916/1415/19 суддя зауважив, що, розглядаючи справу, суд насамперед має з’ясувати таке:

  • – чи передбачено обраний позивачем спосіб захисту законом або договором;
  • – чи передбачено законом або договором ефективний спосіб захисту порушеного права позивача;
  • – чи є спосіб захисту, обраний позивачем, ефективним для захисту його порушеного права у спірних правовідносинах.

Якщо суд дійде висновку, що обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором та/або є неефективним для захисту порушеного права позивача, у цих правовідносинах позовні вимоги останнього не підлягають задоволенню. Однак якщо обраний позивачем спосіб захисту не передбачений законом або договором, проте є ефективним і не суперечить закону, а закон або договір у свою чергу не визначають іншого ефективного способу захисту, то порушене право позивача підлягає захисту обраним ним способом.